Basistraining Sociale Netwerk Versterking (SNV) | Team Vijfheerenlanden

Boek nu
Basistraining Sociale Netwerk Versterking (SNV) | Team Vijfheerenlanden
Herman Wieringa
Methodisch werken

Basistraining Sociale Netwerk Versterking (SNV) | Team Vijfheerenlanden

 • Geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ.
 • 4 bijeenkomsten

Sociale Netwerk Versterking is een werkwijze waarbij het eigenaarschap voor cliënten en hun sociaal netwerk voorop staat: zij zitten immers in een situatie en zij willen er verandering in. Je basisrol die je hierbij hebt is die van procesbegeleider. De werkwijze wordt doorlopen aan de hand van de vier fasen: ontmoeten, de netwerkatlas, de meedenkbijeenkomst en het basisteam.

Data

 • donderdag 28 maart 2024, Leerdam
 • donderdag 4 april 2024, Leerdam
 • nader te bepalen, najaar 2024, Leerdam
 • nader te bepalen, najaar 2024, Leerdam

Of incompany op aanvraag

Boek nu

Trainers

Herman Wieringa
 • uitgebreide omschrijving
 • praktische informatie

Uitgebreide omschrijving

Wat is Sociale Netwerk Versterking?

Sociale Netwerk Versterking (SNV) is een werkwijze waarbij het eigenaarschap van de cliënt voorop staat. De werkwijze gaat uit van de visie dat de cliënt heel goed in staat is om samen met het sociaal netwerk zélf besluiten te nemen, passende oplossingen te vinden en plannen te maken voor kwesties in zijn leven. Als professional ben je passant, het sociaal netwerk is (vaak) meer en veel langer aanwezig.

Is Sociale Netwerk Versterking effectief?

In 2019 is er onderzoek gedaan naar de impact van Sociale Netwerk Versterking. Deze kun je in dit rapport lezen.

Hoe werkt Sociale Netwerk Versterking?

De cliënt verkent en werkt samen met zijn sociaal netwerk. Samen met het netwerk neemt de cliënt besluiten en maakt hij, zonder de aanwezigheid van professionals, een plan voor de toekomst.

In het plan staan de afspraken beschreven. Een klein team, bestaande uit de cliënt, mensen uit het sociaal netwerk en eventuele professionals, volgt de uitvoering en borging van het plan en stelt de afspraken waar dat nodig is bij.

Omdat Sociale Netwerk Versterking soms om een kanteling vraagt in positionering, attitude en verwachtingen van zowel de cliënt als de professional, zien we Sociale Netwerk Versterking als een manier van werken, een basishouding, in plaats van een methode, protocol of stappenplan.

Voor wie is de basistraining interessant?

 • Maatschappelijk werkers
 • Sociaal werkers
 • Jeugd- en Gezinsprofessionals
 • Cliëntondersteuners
 • Et cetera

Wat leer je tijdens de basistraining?

Aan het einde van de vierdaagse training ben je in staat om de werkwijze Sociale Netwerk Versterking (SNV) succesvol toe te passen.

Weten

 • Je weet wat het proces van SNV inhoudt.
 • Je hebt inzicht in de instrumenten die gebruikt worden bij het werken vanuit SNV.
 • Je kent de kernwaarden van SNV en oplossingsgericht werken.
 • Je bent op de hoogte van de verschillende typen vraagstelling die gehanteerd worden binnen het werken vanuit SNV en oplossingsgericht werken.
 • Je kent de spelregels van SNV.

Begrijpen

 • Je begrijpt het belang van eigenaarschap, het delen van perspectieven, eigen kracht, besluitvorming, eigen regie en sociaal kapitaal.
 • Je begrijpt het kantelingsprincipe van hulpverlener naar procesbegeleider.
 • Je bent je bewust van en begrijpen het belang en effect van de veranderde houding.

Toepassen

 • Je bent in staat om bij iedere klant en zijn netwerk het maken van een plan voor de toekomst te faciliteren.

Basishouding

 • Je bent je bewust van de veranderde houding: de overgang van de rol van hulpverlener naar die van procesbegeleider.

Praktische informatie

Data en tijd:

Fase 1: Ontmoeten – donderdag 28 maart 2024 van 9.30 – 16.30 uur
Fase 2: De netwerkatlas – donderdag 4 april 2024 van 9.30 – 16.30 uur
Fase 3: De meedenkbijeenkomst –  nader te bepalen, najaar 2024 van 9.30 – 16.30 uur
Fase 4: Het basisteam –  nader te bepalen, najaar 2024 van 9.30 – 16.30 uur

Locatie:

Het Glaspark in Leerdam, Bruininxdeelsekade 4, 4143 LM Leerdam

Accreditatie:

SKJ: Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ216512
Geaccrediteerde punten: 38.40

Registerplein: Het accreditatienummer / ID nummer is: 541714
Geaccrediteerde punten: 38

Meer informatie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: contact@meek2.nl