Combinatietraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Boek nu
sluit formulier
Aanmelden training

Combinatietraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Combinatietraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Seaske Verbeek
Meldcode

Combinatietraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

 • Geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ.

Deze training is een combinatie van de training Huiselijk geweld en Kindermishandeling Module 1 (1 dag) en de training Systeemgericht Werken bij Huiselijk geweld en Kindermishandeling (2 dagen) van trainingsbureau Moetd.

18 mei Boek nu

Trainers

Seaske Verbeek
 • uitgebreide omschrijving
 • praktische informatie
 • gerelateerde trainingen

Uitgebreide omschrijving

Inhoud

Training Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Module 1

 • Huiselijk geweld en kindermishandeling neerzetten als publieke zaak: “Het raakt ons allemaal”
 • Inleidende uitleg over huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Persoonlijke leervragen helder maken
 • Uitleg Kernkwaliteiten van Ofman: Verschillen in socialisatie man/vrouw (optioneel, afhankelijk van de doelgroep)
 • De spiraal van geweld of de spiraal van de verwachtingen (afhankelijk van de doelgroep); uitleg en oefening
 • Video ter illustratie van de spiraal van geweld of de spiraal van de verwachtingen
 • Uitleg over het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals gedefinieerd in de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Uitleg over signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Oefening signaleren
 • Video over signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en/of de gevolgen voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld (wisselend per doelgroep)
 • Uitleg over lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Oefenen met het bespreekbaar maken van de behandelde thema’s met cliënten a.d.h.v. de persoonlijke leervragen van de deelnemers

 

Training Systeemgericht Werken bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

 • Theorie en kader systeemgericht werken
  • Structuur en grenzen
  • Communicatie
  • Intergenerationeel (genogram, Nagy)
  • Hechting (breinen) en zelfcompassie
  • Systemische wetten:
   • Binding (gewaardeerde plek)
   • Balans (geven en nemen)
   • Orde (hiërarchie)
 • Systemische inzichtgevende instrumenten
  • Tafelopstelling (structuur)
  • Spiraal van geweld / verwachtingen (communicatie)
  • Genogram (intergenerationeel)
  • Alle stemmen horen (communicatie)
  • Circulaire vragen (communicatie)
  • Drie cirkels: Gevaar-, jaag- en zorgsysteem
 • Toepassen van de systemische wetten en inzichtgevende instrumenten op de persoonlijke situatie en op de eigen casuïstiek
 • Persoonlijk genogram maken binnen het thema geweld
 • Oefenen in het voeren van gesprekken met de leden van het systeem om elke betrokkene zijn/haar verantwoordelijkheid te laten nemen voor het eigen aandeel in het geweld.
 • Hechtingsstijlen en breinen
 • Systeempatronen herkennen bij casuïstiek
 • Spiraal van verwachtingen
 • Oefenen a.d.h.v. casuïstiek met de behandelde thema’s

 

Resultaat

Training Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Module 1

Deelnemers:

 1. Hebben basiskennis van de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 2. Hebben kennis over het ontstaan en de verschijningsvormen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 3. Zijn zich bewust van de eigen houding en visie ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling en de invloed hiervan op hun handelen in de dagelijkse praktijk;
 4. Kennen de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 5. Hebben de benodigde basisvaardigheden voor het omgaan met en het bespreekbaar maken van de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 6. Kennen het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals gedefinieerd in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 7. Hebben zicht op hun eigen taken en verantwoordelijkheden binnen hun functie t.a.v. de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 8. Zijn bekend met de regionale/lokale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en weten gebruik te maken van netwerken en kennisbronnen;
 9. Kunnen de verworven kennis toepassen op hun eigen casuïstiek.

 

Training Systeemgericht Werken bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Deelnemers:

 1. kennen de invloed van het gezinssysteem bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
 2. kunnen vanuit verschillende systeembenaderingen kijken naar casuïstiek op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 3. beschikken over de nodige vaardigheden om het gezinssysteem adequaat te onderzoeken.
 4. zijn zich bewust van hun persoonlijke rol in de aanpak van de systeemproblematiek.
 5. zijn in staat gesprekken te voeren met de leden van het systeem om elke betrokkene zijn/haar verantwoordelijkheid te laten nemen voor het eigen aandeel in het geweld.
 6. kennen de invloed van hechting op de ontwikkeling van het brein en de gevolgen daarvan.
 7. kunnen de behandelde thema’s inzetten bij het bespreken van casuïstiek.

 

Voor wie

Professionals die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en/of een rol spelen in de aanpak van deze problematiek. Het gaat hierbij met name om professionals in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

 

Studiebelasting en studiemateriaal

Training Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Module 1; 6 uur

Training Systeemgericht Werken bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; 16 uur totaal, 12 uur training plus 4 uur toets; Toets is een huiswerkopdracht.

De totale studiebelasting van de combinatietraining is 22 uur.

Studiemateriaal is on-line beschikbaar op www.moetd.nl. Deelnemers krijgen een hand-out (digitaal).

 

Praktische informatie

Data

maandag 18 mei, 8 juni en 22 juni 2020

Tijd

Van 9.30 – 16.30 uur

Locatie

Stay Okay, Baanhoekweg 25, 3313 LA Dordrecht.

Deze training kan ook in company worden aangeboden.

Kosten

De kosten zijn € 665,- per persoon, inclusief lunch.

 

Accreditatie

Huiselijk geweld en Kindermishandeling Module 1 (1 dag)

Registerplein en SKJ; 6 punten

Systeemgericht Werken bij Huiselijk geweld en Kindermishandeling (2 dagen)

Registerplein; Maatschappelijk Werk/Sociaal Agogen; 3,85

Clientondersteuners, Sociaal Juridisch Dienstverlener &  Aandachtsfunctionaris; 14 punten

Gezinshuisouders; 1 punt

SKJ; 14 punten

Vragen

Voor vragen of meer informatie mail contact@meek2.nl

Gerelateerde trainingen