Complexe Scheiding: parallel ouderschap na hoogconflict scheiding

Boek nu
Complexe Scheiding: parallel ouderschap na hoogconflict scheiding
Levensthema's

Complexe Scheiding: parallel ouderschap na hoogconflict scheiding

 • Geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ.
 • 2 bijeenkomsten

Als hulpverlener word je steeds vaker betrokken bij cliënten en gezinnen waarbij sprake is van een hoogconflict bij een complex verlopende scheiding. Dit is heel ingewikkeld, hoe ga je daar als hulpverlener mee om?
Bij hoog conflict is het kiezen voor een bepaalde setting een krachtige interventie, in deze verdiepingstraining wordt ingezet op parallelouderschap en het proces van ouderschapsreorganisatie; het welzijn van het kind in beeld brengen.

Data

 • dinsdag 5 november 2024, Dordrecht
 • dinsdag 26 november 2024, Dordrecht
Boek nu

Trainers

 • uitgebreide omschrijving
 • praktische informatie

Uitgebreide omschrijving

Complexe scheidingen kenmerken zich door het hoge conflictgehalte en de felle emoties gedurende een lange tijd. Door de felle strijd ziet de ouder het belang van de kinderen niet meer. Het slepende conflict en de juridische strijd heeft invloed op alle betrokkenen. Het netwerk rondom het gezin raakt gevangen in het conflict. Familieleden, vrienden, buren, scholen en vrijetijdsverenigingen worden gemakkelijk in de strijd meegezogen. Ook jij als hulpverlener kan er gemakkelijk in verstrikt raken. Je wil de strijd stoppen, wordt ongerust, kwaad of mogelijk partijdig. Men weet niet meer wie nu de ‘waarheid’ spreekt of wat een goede omgangsregeling kan zijn. Hoe voorkom je dit?

Inhoud

Sinds 2005 wordt het hulpverleningstraject Gescheiden Opvoeden aangeboden door de trainers. Dit is bedoeld voor de ouder, die verstrikt is geraakt in een complex verlopende scheiding. Vanuit diverse theorieën en methodieken, als mede hun ruime praktijkervaring, bieden ze deskundigheidsbevordering aan voor medewerkers binnen de hulpverlening.

Deze verdiepingstraining bied je niet alleen een kader om een complex verlopende scheiding te herkennen, je leert ook passende interventies te plaatsen en je krijgt concrete basistools om uit het conflict te blijven. Je leert wat wel en niet passend is binnen je werkveld en wanneer je moet verwijzen. We besteden aandacht aan reflectie op eigen visie en handelen. We werken met door de deelnemers ingebrachte casuïstiek. Daarnaast wordt er geoefend met praktische vaardigheden.

Programma

Het programma bestaat uit 1,5 dag.

Resultaat

Na afloop van de training heeft de deelnemer de volgende vaardigheden ontwikkeld en/of inzichten opgedaan:

 • Het onderscheiden van hoogconflict scheidingen en niet complexe scheidingen aan de hand van het model van Glasl.
 • Kennismaken met de controledriehoek vanuit de mannenhulpverlening en deze toepassen in de praktijk.
 • Inzicht in de kernkwadranten tussen de communicatie tussen mannen en vrouwen en de toepassing ervan in de praktijk.
 • Inzicht in de Wet op Ouderschap na scheiding.
 • Leren inzien welke positie je moet innemen in de spreekkamer, wanneer je cliënten aantreft die verwikkeld zijn in een complexe scheiding.
 • Leren wat ouderschapsreorganisatie na scheiding inhoudt en hoe je de ouder in de ouderpositie (terug) kunt zetten.
 • Aan de hand van kennis over de ontwikkelingsopgave van een kind van 0 tot 18 jaar het onderscheid leren maken tussen problemen die passend zijn bij de leeftijd en problemen die het gevolg zijn van de conflicten rond de scheiding.
 • Leren overbrengen aan de ouder wat de betekenis is van loyaliteit tussen ouder en kind en wat verstoring daarvan voor gevolgen heeft op de identiteitsontwikkeling van het kind.
 • Bewustwording van de versmalde kijk die bij de ouder in conflict optreedt.
 • Bewustwording van het sociale discours van samenwerkend ouderschap. Inzicht dat dit strijd verhogend is bij complexe scheidingen en je krijgt gereedschap vanuit de visie parallelouderschap.

Voor wie

De deskundigheidsbevordering richt zich op de professionals uit het sociaal domein.

Studiebelasting en studiemateriaal

Studiebelasting is 1,5 uur. Dit bestaat uit het uitwerken van een huiswerkopdracht en bijhouden van het portfolio. Tijdens de les wordt een reader aangeboden.

Deze training wordt gegeven door Ellen Bloemen en Jan van Muijden.

Praktische informatie

Data en tijd
Dag 1:         dinsdag 5 november 2024
Dagdeel:    dinsdag 26 november 2024
Tijd:            9.30 – 16.30 uur | dagdeel: 9.00 -12.30 uur

Locatie
Kantoor MEE Plus Drechtsteden, Johan de Wittstraat 40A, Dordrecht

Kosten
De kosten zijn € 400 per persoon

Accreditatie
Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ213943 - punten: 11.00
Het accreditatienummer / ID nummer Registerplein is: 499580  - punten: 11

Meer informatie
Deze training kan ook in company aangeboden worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij: contact@meek2.nl