Eendaagse training Krachtgericht Werken voor beginners

Boek nu
sluit formulier
Aanmelden training

Eendaagse training Krachtgericht Werken voor beginners

Eendaagse training Krachtgericht Werken voor beginners
Claudia Schoenmakers
Guy de Hoop
Sociale Netwerk Versterking

Eendaagse training Krachtgericht Werken voor beginners

 • Geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ.

Binnen de visie van Krachtgericht Werken heeft de sociaal werker slechts de rol van voorbijganger in het leven van mensen. Hij of zij komt en gaat weer.  Het sociaal netwerk kan daarom nooit bij een vraag of probleem worden ‘betrokken’. Zij zijn er immers al. De sociaal werker is degene die tijdelijk wordt betrokken. Hij of zij is zich ervan bewust dat mensen experts zijn over hun eigen leven en handelt hiernaar.

Het doel van de sociaal werker is om zichzelf misbaar te maken, omdat mensen het later ook zonder hem moeten doen.

Deze training betreft een 1-daagse training en is bedoeld als een eerste kennismaking met de werkwijze Krachtgericht Werken.

26 oktober of in company. Boek nu

Trainers

Claudia Schoenmakers
Guy de Hoop
 • uitgebreide omschrijving
 • praktische informatie
 • ervaringen van deelnemers
 • gerelateerde trainingen

Uitgebreide omschrijving

Inhoud van de training

Tijdens het eerste deel van het programma staat de visie, basishouding en de werkwijze Krachtgericht Werken centraal. Met behulp van interactieve werkvormen gaan deelnemers met elkaar in dialoog over de theorie.

Er zijn individuele en plenaire momenten van reflectie. Met behulp van het model De Bril wordt het belang van eigen regie, eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgelegd.

Tijdens het tweede deel van het programma maken de deelnemers direct de vertaalslag van de theorie naar de praktijk. De trainer en de trainingsacteur zorgen voor herkenbare, uitdagende en veilige oefensituaties. De moeilijkheidsgraad wordt gedurende het programma steeds verder opgevoerd.

De deelnemers oefenen met de rol van procesbegeleider. Zo ervaren zij de kracht van een mensgerichte, belangstellende en oordeelloze basishouding. Vervolgens gaan zij aan de slag met bewustwordingsvragen die zorgen voor -meer- bewustwording en beweging bij de ander. Ook oefenen zij met diverse instrumenten uit de Netwerkatlas. Ze leren de versterkende en de belemmerende factoren van een situatie visueel in kaart te brengen.

Bij alle onderdelen is er ruimte voor het delen of bespreken van de eigen werkpraktijk. Op die manier kunnen de trainer en de trainingsacteur goed afstemmen op de verschillende leerbehoeftes en specifieke thema’s in de groep.

Deel 1: De basis van Krachtgericht Werken

Theorie over de visie, basishouding en werkwijze

Programma

 • Welkom en voorstellen
 • Programma en afspraken
 • Schaalvragen en Basisposter
 • De Bril: Wat is Krachtgericht Werken?
 • Bewustwordingsvragen
 • Sociaal Kapitaal
 • De Netwerkatlas
 • Voorbereiding deel 2: Eigen casuïstiek en thema’s
 • Afronding en reflectie

Deel 2: Krachtgericht Werken in de eigen praktijk

Oefenen met eigen casuïstiek en thema’s

 Programma:

 • Welkom en voorstellen
 • Trainingsacteur: Programma en afspraken
 • Het kantelingsprincipe van hulpverlener naar procesbegeleider.
 • Houdingsaspecten van de procesbegeleider
 • Bewustwordingsvragen
 • Sociaal kapitaal en de Netwerkatlas
 • Afronding en reflectie

Resultaat

Inzicht

 • De deelnemers begrijpen het belang van eigen regie, eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het maken en uitvoeren van plannen.
 • De deelnemers zijn zich bewust van het belang van het kantelingsprincipe van hulpverlener naar procesbegeleider.
 • De deelnemers begrijpen de kracht van bewustwordingsvragen.
 • De deelnemers hebben inzicht in doel en werkwijze van diverse instrumenten uit de Netwerkatlas.

Kennis

 • De deelnemers kennen de uitgangspunten van de visie, basishouding en de werkwijze Krachtgericht Werken.
 • De deelnemers kennen de 3 type vragen binnen de
 • De deelnemers kennen de betekenis en het belang van Sociaal kapitaal in het leven van mensen.
 • De deelnemers kennen de vijf instrumenten uit de Netwerkatlas: De Basisposter, Familiekaart, Relatiekaart, Contactschema en Gebeurteniskaart.

Vaardigheden

 • De deelnemers kunnen tijdens gesprekken uit de inhoud en oplossing blijven.
 • De deelnemers beheersen diverse houdingsaspecten van een procesbegeleider.
 • De deelnemers beheersen de 3 typen bewustwordingsvragen die beweging creëren.
 • De deelnemers kunnen met mensen in gesprek kunnen gaan over hun sociaal kapitaal.
 • De deelnemers kunnen instrumenten uit de Netwerkatlas hanteren in hun dagelijkse praktijk.

 Voor wie

Voor sociaal werkers die werkzaam zijn binnen het sociaal domein. Deze training betreft een 1-daagse training en is bedoeld als een eerste kennismaking met de werkwijze Krachtgericht Werken.

Praktische informatie

Tijd

De training is van 9:30 tot 16:30 uur

Locatie

Stay Okay, Dordrecht of Crabbehoeve, Dordrecht

De training kan ook in company worden gegeven.

Kosten

€ 255, -, per persoon, incl. lunch

Accreditatie

Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ204806
Geaccrediteerde punten : 6.00

Het accreditatienummer / ID nummer is: 370336
Geaccrediteerde punten: 6

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met contact@meek2.nl

Ervaringen van deelnemers

 • Ontzettend leuke training

  Veel afwisseling tussen theorie en praktijk. Zeker een aanrader als je net begint in het sociaal domein.

  Esmay, medewerker van YER

Gerelateerde trainingen