Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Boek nu
Wet- en regelgeving Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Wet- en regelgeving

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

 • Geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ.
 • 1 bijeenkomsten

Vanaf 2013 bestaat de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Professionals zijn verplicht de meldcode te hanteren bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de training wordt de meldcode, de verwachting in de 5 stappen van jou, de wijziging sinds 2019 en welke gevolgen dat voor je heeft, behandeld. Daarnaast leer je ook de rol van Veilig Thuis in de meldcode kennen.

Datum

maandag 14 oktober 2024, Dordrecht

Boek nu

Trainers

 • uitgebreide omschrijving
 • praktische informatie

Uitgebreide omschrijving

Inhoud

De basis van deze bijeenkomst zijn de elementen uit de Meldcode, zoals:

 • (Vroeg)signalering van zorgen, mishandeling of geweld.
 • Gevolgen van kindermishandeling.
 • De Meldcode in relatie tot de zorgstructuur van de organisatie.
 • Werken met de Meldcode binnen uw team aan de hand van casuïstiek.
 • In gesprek gaan met betrokkenen. Met behulp van een acteur gaan we in de middag oefenen hoe je in gesprek kunt gaan met het kind of de ouders.
 • Verantwoordelijkheden, taken en grenzen.
 • Privacy, dossiervorming en overdracht.
 • Samenwerken met in- en externe partners.

In deze training is de wettelijke meldcode leidend voor het programma. Je maakt kennis met de 5-stappen van de meldcode inclusief afwegingskader. Je leert wat er van jou als professional binnen de meldcode verwacht wordt. Je leert de signalen van huiselijk geweld te herkennen en je wordt je bewust van de gevolgen van huiselijk geweld of kindermishandeling voor de cliënt. Je ontdekt wat je van de aandachtfunctionaris en van Veilig Thuis kunt verwachten. Daarnaast gaan we actief aan de slag met: het gesprek met de cliënt.

Resultaat

Je hebt concrete handvatten om effectief te handelen bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld en hierover binnen jouw team afspraken te maken.

Werkwijze

 • Eigen casuïstiek en oefenen met verschillende werkvormen en een trainingsacteur.
 • Gericht op werkpraktijk.
 • Interactief.

Voor wie

Professionals en vrijwilligers in welzijn, kinderopvang, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. En professionals die de training kindermishandeling en huiselijk geweld gevolgd hebben.

Wij vragen de deelnemers de op maat gemaakte Meldcode van hun organisatie in te zien en duidelijkheid te hebben over de vraag: “wie is mijn geschoolde deskundige collega waar ik bij stap 2 terecht kan?”

Praktische informatie

Datum, tijd

Maandag 14 oktober 2024 van 9:30 - 16:30 uur

Locatie

Locatie: MEE Drechtsteden, ruimte B. Het adres is Johan de Wittstraat 40A, 3311 KJ Dordrecht

Deze training kan ook in company worden aangeboden.

Kosten

De kosten zijn € 300 per persoon

MEEK2 is CRKBO en Cedeo gecertificeerd

Accreditatie

SKJ, ID nummer is: SKJ209524; Geaccrediteerde punten: 9.00

Registerplein ID nummer is: 438160; Geaccrediteerde punten Totaal: 9

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij: contact@meek2.nl