Basistraining Netwerkcoach voor vrijwilligers

Boek nu
sluit formulier
Aanmelden training

Basistraining Netwerkcoach voor vrijwilligers

 • Je gegevens

 • Voor MEE-Vivenz medewerkers, graag ook aangeven onder welke divisie; - MEE Vivenz - Sociale Basis - MEE Plus - Vivenz
 • Factureringsgegevens

 • Training

 • Wil je de training annuleren, dan kan dat:
  ● Kosteloos, tot drie weken voorafgaand aan de training.
  ● Tegen het volledige bedrag, binnen drie weken voorafgaand aan de training.
  Te allen tijde vanaf de datum van aanmelding is er een bedenkperiode van twee weken waarin gratis geannuleerd mag worden.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Basistraining Netwerkcoach voor vrijwilligers
Corien Schaerlackens
Eenzaamheid, Sociale Netwerk Versterking

Basistraining Netwerkcoach voor vrijwilligers

De maatschappij, dat ben jij! Iedereen moet mee kunnen doen. Dat is alleen mogelijk als we het samen doen, ieder vanuit zijn eigen kracht, naar eigen vermogen. En samen nog sterker!

In principe maken mensen niet de keuze voor een eenzaam bestaan. Toch zijn er in Nederland drieënhalf miljoen mensen eenzaam en heeft 10% van onze bevolking last van ernstige eenzaamheid (2007 bron: www.stichtingeenzaamheid.info).

Sociaal isolement of alleen zijn is niet hetzelfde als eenzaamheid. Eenzaamheid is een individuele zaak: een kluizenaar kan zielsgelukkig zijn en een drukbezette knul met een uitgebreid sociaal netwerk kan zich eenzaam voelen. Eenzaamheid heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid, denk hierbij aan verhoogde bloeddruk en een verzwakt afweersysteem. Eenzaamheid maakt mensen meer kwetsbaar. Het bezoeken van eenzame mensen maakt hen niet minder eenzaam. Een succesvolle aanpak van eenzaamheid staat of valt met het ‘eigenaarschap’ van de klant om hier iets mee te doen.

In deze training worden stappen doorlopen die klanten kunnen maken om regie te nemen voor verkenning, versterking en eventueel uitbreiding van hun sociaal netwerk.

 

In company. Boek nu

Trainers

Corien Schaerlackens
 • uitgebreide omschrijving
 • praktische informatie

Uitgebreide omschrijving

Inhoud
De trainingsmodule ‘netwerkcoach voor vrijwilligers’ bestaat uit 6 dagdelen:

 • Dagdeel 1/2: Ontmoeten en rol positie van de netwerkcoach
 • Dagdeel 3/4: Netwerkverkenning en netwerkversterking
 • Dagdeel 5: Netwerkuitbreiding
 • Dagdeel 6: Borging en afronding

De trainingsdagen lopen parallel aan de fasen van de werkwijze. Binnen en buiten de training maken
deelnemers direct de vertaalslag van de basisvisie naar de eigen praktijk: leren door doen, ervaren en delen.
De trainer reikt tools en instrumenten aan en laat de deelnemers ook hun reeds aanwezige kennis, ervaring en instrumenten met elkaar delen. De focus ligt tijdens de training op de open dialoog vanuit het perspectief van de klant en zijn/haar sociaal netwerk. Hoe zien professionals zelf hun eigen rol als zij deze bekijken vanuit het perspectief van de klant en de omgeving?

Resultaat/leerdoelen

Algemeen doel

Aan het eind van de training zijn de deelnemers in staat om te werken vanuit de kracht van de burger.

Specifieke leerdoelen

 • Deelnemers weten wat het proces van Netwerkcoaching voor vrijwilligers inhoudt.
 • Deelnemers weten welke instrumenten gebruikt worden bij het werken vanuit Netwerkcoaching.
 • Deelnemers kennen de kernwaarden van werken vanuit eigen kracht.
 • Deelnemers kennen verschillende typen vraagstelling die gehanteerd worden binnen het werken.
 • Deelnemers kennen de spelregels van Netwerkcoaching voor vrijwilligers
 • Deelnemers begrijpen het belang van eigenaarschap, het delen van perspectieven, eigen kracht, besluitvorming, eigen regie en sociaal kapitaal.
 • Deelnemers begrijpen het kantelingsprincipe van helper naar procesbegeleider.
 • Deelnemers begrijpen het belang en effect van de veranderende houding.
 • Deelnemers zijn in staat om bij iedere burger zijn netwerk in kaart te brengen.
 • Deelnemers stellen vragen zonder zelf direct de oplossing aan te bieden.

Voor wie
De training is bedoeld voor vrijwilligers binnen het sociale domein.

Praktische informatie

Tijd

Zes dagdelen training (twee hele en twee halve dagen), geven een belasting van 21 uur. De reader en opdrachten tijdens de training zijn het belangrijkste studiemateriaal.

Locatie

De cursus wordt in company aangeboden. Dat heeft het voordeel dat een team een uniforme werkwijze op dit gebied kan ontwikkelen en elkaar na de training kan helpen met het in de praktijk blijven toepassen van het geen in de training is geleerd.

Kosten

De kosten zijn € 4.620,- voor drie dagen/ 6 dagdelen.

Dit is exclusief locatie, reiskosten en indien van toepassing verblijfskosten van de trainer.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij: contact@meek2.nl