Ontwikkelingspsychopathologie: van de theorie naar jouw praktijk

Boek nu
Ontwikkelingspsychopathologie: van de theorie naar jouw praktijk
Doelgroepen

Ontwikkelingspsychopathologie: van de theorie naar jouw praktijk

 • Geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ.
 • 3 bijeenkomsten

Kennis over ontwikkelingspsychopathologie is noodzakelijk om passende interventies te kunnen kiezen.

Tijdens deze driedaagse training leer je de aanmeldingsreden, de problemen en de wensen van ouders en kind stapsgewijs uit te pluizen. Je krijgt handvaten om de ernst in de kaart te brengen en je leert gericht informatie te verzamelen over zowel kind- als omgevingsfactoren die van invloed zijn op het ontstaan, het in standhouden en het beïnvloeden van het (probleem) gedrag hierdoor verloopt de besluitvorming over passende interventies gemakkelijker.

Data

 • Dinsdag 5 november 2024, Dordrecht
 • Dinsdag 19 november 2024, Dordrecht
 • Dinsdag 26 november 2024, Dordrecht
Boek nu

Trainers

 • uitgebreide omschrijving
 • praktische informatie

Uitgebreide omschrijving

Passend bij de leeftijd, problematisch of een stoornis?

Mijn dochter Maaike van 16 weigert sinds een half jaar naar school te gaan en zit de hele dag somber thuis’

‘Mijn zoon Jonas van 8 luistert niet. Hij maakt voortdurend ruzie met zijn broertje waarbij hij schopt en slaat”

‘Mijn dochter Lisa van 10 durft niet in drukke ruimtes te zijn. Op verjaardagen trekt zij zich terug, pretparken ervaart ze als verschrikkelijk en sinds kort reizen we niet meer met de trein omdat we bang zijn dat ze in paniek raakt.

 Bij de aanmelding zijn de zorgen en problemen waar ouders en/of kinderen mee kampen vaak duidelijk. Het kind wil niet naar school, maakt weinig vriendjes, heeft moeite zich te concentreren of vertoont agressief gedrag. De vraag is, wat schuilt er onder het probleem? Welke specifieke kind- en omgevingsfactoren spelen een cruciale rol en waar moeten de interventies op gericht zijn?

Om een juiste inschatting te maken van de benodigde interventies (laagdrempelige ondersteuning vs specialistische zorg), is de eerste stap behandelrelevante informatie verzamelen. Is er, en op welke manier, sprake van een stagnatie van de ontwikkeling, dus sprake van ontwikkelingspsychopathologie? Hoe ernstig is het? En welke factoren in de omgeving spelen hierbij mogelijk een rol?

Kennis over ontwikkelingspsychopathologie is dus noodzakelijk. Wat zijn kenmerken van de normale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen en wanneer spreken we van vertraagd of afwijkend. Is er bij Lisa bijvoorbeeld sprake van angstig gedrag, angstproblematiek of een angststoornis?

Tijdens de driedaagse training ‘ontwikkelingspsychopathologie: van de theorie naar jouw praktijk’ gaan we interactief aan het werk. De meest voorkomende stoornissen bij kinderen en jeugdigen komen aan bod en worden direct gekoppeld aan ingebrachte casuïstiek waardoor het niet alleen bij praten blijft, maar er eveneens met eigen casussen aan de slag wordt gegaan.

Inhoud

De training is opgebouwd uit 6 thema’s, welke ieder als module is weggezet. Een module duurt 3,5 uur.
Thema 1: Normale ontwikkeling, versus ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen
Thema 2: ADHD
Thema 3: Autisme
Thema 4: Angst
Thema 5: Trauma en stress
Thema 6: Stemmingsstoornissen

De inhoud van deze training gaat uit van de leeftijd vanaf 6 jaar bij kinderen.

Resultaat

Na de driedaagse training:

 • Heeft de deelnemer handvatten om de ernst van problematiek in kaart te brengen,
 • Kan de deelnemer gericht informatie verzamelen over kind- en omgevingsfactoren die van invloed zijn op het ontstaan, het in standhouden en/of beïnvloeden van (probleem)gedrag,
 • Kan deelnemers signalen herkennen die mogelijk duiden op psychopathologie,
 • Kan de deelnemer relevante informatie ordenen om tot juiste besluitvorming te komen,
 • Heeft de deelnemer zicht op werkzame interventies en behandelmogelijkheden.

Werkwijze

 • Kennisoverdracht

 • Discussie

 • Reflectieopdrachten

 • Opdrachten gekoppeld aan eigen casuïstiek

 • Oefenen van vaardigheden

 • Thuiswerkopdrachten

 • Kennistoets

Voor wie: De training is bestemd voor professionals binnen het sociaal domein (kind en jeugd).

Studiebelasting en studiemateriaal: De training bestaat uit drie dagen.

Literatuur:

Praktische informatie

Data en tijd
Dag 1: Dinsdag 5 november 2024 van 9.30-16.30 uur
Dag 2: Dinsdag 19 november 2024 van 9.30-16.30 uur
Dag 3: Dinsdag 26 november 2024 van 9.30-16.30 uur

Locatie 

Hoofdkantoor MEEVIVENZ /MEEK2, Binnen Kalkhaven 37-39, 3311 JC Dordrecht

Kosten
€ 700 per persoon

Accreditatie
SKJ; ID nummer is: SKJ213520,  25.50 punten
Registerplein; ID nummer: 524103, 24,5 punten

Meer informatie
Deze training kan ook in company aangeboden worden. Voor meer informatie kunt  terecht bij contact@meek2.nl