Opleiding tot Coach Sociale Netwerk Versterking

Boek nu
sluit formulier
Aanmelden training

Opleiding tot Coach Sociale Netwerk Versterking

 • Je gegevens

 • Voor MEE-Vivenz medewerkers, graag ook aangeven onder welke divisie; - MEE Vivenz - Sociale Basis - MEE Plus - Vivenz
 • Factureringsgegevens

  Alleen voor MEE Vivenz medewerkers verplicht om aan te geven of training vanuit het LBB /persoonlijk budget moet worden bekostigt. Anderen kunnen ten aller tijden 'Niet van toepassing' aanvinken.
 • Training

 • Wil je de training annuleren, dan kan dat:
  ● Kosteloos, tot drie weken voorafgaand aan de training.
  ● Tegen het volledige bedrag, binnen drie weken voorafgaand aan de training.
  Te allen tijde vanaf de datum van aanmelding is er een bedenkperiode van twee weken waarin gratis geannuleerd mag worden.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Opleiding tot Coach Sociale Netwerk Versterking
Corien Schaerlackens
Guy de Hoop
Sociale Netwerk Versterking

Opleiding tot Coach Sociale Netwerk Versterking

Deze scholing leidt de deelnemer op tot coach Sociale Netwerk Versterking, opdat hij/zij binnen de organisatie vanuit de visie en werkwijze kan werken en coachen (ook bij complexe casuïstiek).

 

 

 

In company.

Of in company op aanvraag

Boek nu

Trainers

Corien Schaerlackens
Guy de Hoop
 • uitgebreide omschrijving
 • praktische informatie

Uitgebreide omschrijving

Inhoud

De opleiding bestaat uit diverse modules die geïntegreerd worden aangeboden.

Verdieping op Sociale Netwerk Versterking:

 • Kennen van visie, basishouding en werkwijze Sociale Netwerk Versterking.
 • Kennen de fasen van Sociale Netwerk Versterking.
 • Kennen de diverse ondersteunende theoretische modellen zoals de bril en het mentaal model.
 • Kennen het belang van visualiseren en zijn hierin gefaciliteerd.
 • Kennen van de doelstelling en werkwijze van de instrumenten, te weten: basisposter, contactschema, relatiekaart, gebeurteniskaart en familiekaart.
 • Oefenen met eigenaar worden en presenteren van onderdelen.
 • Herkennen van weerstanden en kantelingsproces.
 • Handvatten aanreiken en oefenen in de rol van coach bij casuïstiek bespreking.
 • Kunst van het vragen stellen.
 • Kennen andere werkwijzen en methodieken in het kader van het werken vanuit
 • eigen kracht en het sociaal netwerk en weten de verschillen en overeenkomsten.

Oplossingsgericht werken:

 • Weten van visie, basishouding bij vaardigheden en technieken bij oplossingsgericht werken.
 • Kennen en herkennen en kunnen anticiperen op de verschillende klanttypologie
 • Kennen van het oplossingsgerichte kwadrant.

Groepsdynamica:

 • Kennen, herkennen en kunnen interveniëren in verschillende groepsprocessen.

Oplossingsgericht coachen:

 • Thematisch diepgang brengen in de rol als coach. Oefenen onder toezicht.

Begeleiding van casuïstiekbespreking en coaching:

 • Diepgang in de rol als coach.
 • Oefenen van coachvaardigheden.
 • Kennen verschillende werkvormen en modellen om het proces Sociale Netwerk Versterking in beeld te brengen
 • Kennen verschillende werkvormen en modellen om interventies te plegen in de kanteling bij de organisatie.
 • Verdieping op SNV in de relatie als coach.

Resultaat

Aan het eind van de training zijn de deelnemers in staat om in alle situaties te werken vanuit de visie Sociale Netwerk Versterking. Zij kunnen samen met de klant en hun netwerk een plan voor de toekomst maken. Hun collega’s, de medewerkers van de eigen organisatie, te inspireren en te coachen om te werken vanuit Sociale Netwerk Versterking. Interventies te kunnen uitvoeren bij complexe casuïstiek: (eventueel samen met collega’s,) jeugdige en gezin volgens de werkwijze Sociale Netwerk Versterking.

Voor wie

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij kennis hebben van de werkwijze en deze in het dagelijks werk toepassen.

Praktische informatie

Tijd

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij, naast deelname aan de 8 opleidingsdagen,
tussentijds opdrachten uitvoeren, leeswerk verrichten en in de praktijk werken
vanuit Sociale Netwerk Versterking.

Locatie

De locatie wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Kosten

De kosten voor deze training zijn €1.750, - per persoon.

Certificaat

Bij minimaal 90% aanwezigheid bij trainingsdagen en het positief afleggen van de toetsing ontvangt de deelnemer een certificaat Coach Sociale Netwerk Versterking.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij: contact@meek2.nl