Privacy in het sociaal domein (1-daagse)

Boek nu
sluit formulier
Aanmelden training

Privacy in het sociaal domein (1-daagse)

Privacy in het sociaal domein (1-daagse)
Nicole Mostert
Privacy

Privacy in het sociaal domein (1-daagse)

 • Geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ.

Je werkt dagelijks met cliënten met een hulpvraag die jou privacygevoelige informatie verstrekken. De privacy van burgers wordt op dit moment beschermd door verschillende nationale wetten en regels.

Op 25 mei 2018 is de Europese algemene verordeningen gegevensverwerking (AVG) in werking getreden, welke de nationale regels vervangt, hierdoor worden een aantal zaken aangescherpt. Je vraagt je mogelijk af welke zaken er gewijzigd zijn.

Leer over de rechten van de cliënt en kaders om te werken als beroepskracht binnen het sociaal domein en meld je aan voor dit onderdeel van de open inschrijvingen.

 

 

22 februari of in company. Boek nu

Trainers

Nicole Mostert
 • uitgebreide omschrijving
 • praktische informatie

Uitgebreide omschrijving

Inhoud

Deze eendaagse training behandelt basaal de theorie over de privacyregels en er wordt geoefend met de materie aan de hand van casuïstiek. Inbreng eigen casuïstiek is welkom.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Uitgangspunten privacywetgeving met aandacht voor de nieuwe AVG.
 • Werken binnen een wijkteam: vaststellen met welke doel jij gegevens verwerkt
 • Dossiervorming: wat zet je erin en wat is onderdeel van het dossier?
 • Rechten van de cliënt, zoals informed consent, recht op inzage, correctie en vernietiging.
 • Beveiliging van persoonsgegevens in het dagelijks werk.
 • Wat voor toestemming voldoet aan de eisen van de wet en wanneer heb je dat nodig en van wie (de ouder met gezag, de mentor, de curator)?

Resultaat

Deze training biedt u:

 • Vergroting van uw juridische kennis over belangrijke uitgangpunten van de privacywetgeving
 • Vergroting van uw vaardigheden in dossiervorming conform de eisen van de (nieuwe) privacywet
 • Handvaten voor het toepassen van de behandelde privacy theorie in uw eigen dienstverlening.

Voor wie

Beroepskrachten binnen het sociaal domein.

Praktische informatie

Datum en tijd

22 februari 2021 van 9.00 – 12.30 uur

Locatie

Crabbehoeve, van Karnebeekstraat, Dordrecht (Bij veranderingen van de RIVM- en NOBTRA-richtlijnen zal deze training in 2 dagdelen online worden gegeven.)

Deze training kan ook in company worden aangeboden.

Kosten

De kosten zijn € 190,- per persoon.

MEEK2 is CRKBO en Cedeo gecertificeerd

Accreditatie

Registerplein, ID nummer: 333691; geaccrediteerde punten totaal 6

SKJ, ID nummer: SKJ200073; geaccrediteerde punten totaal 6.00

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij: contact@meek2.nl