Stress-sensitief werken in het sociaal domein

Boek nu
Stress-sensitief werken in het sociaal domein
Methodisch werken

Stress-sensitief werken in het sociaal domein

  • Geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ.
  • 3 bijeenkomsten

Aanhoudende (geld)stress maakt dat we bij de dag gaan leven, meer moeite hebben om in actie te komen en verlangens en emoties minder goed kunnen reguleren.
Het gevolg is dat trajecten bij mensen met (geld)stress vaak niet doen wat nodig is om de problematiek aan te pakken.
Met de training stress-sensitief werken leer je over de impact van stress en welke wél werkt.

Data

  • 30-09-2024, Dordrecht
  • 14-10-2024, Dordrecht
  • 24-10-2024, Dordrecht

Of incompany op aanvraag

Boek nu

Trainers

  • uitgebreide omschrijving
  • praktische informatie

Uitgebreide omschrijving

Opzet training
In de training wordt theorie afgewisseld met filmpjes en praktische oefeningen. Daarbij worden de deelnemers
nadrukkelijk uitgenodigd om eigen casuïstiek in te brengen. In de training wordt uitgewerkt hoe de aangereikte
theorie, techniek, strategie en instrumenten daarop zijn toe te passen. Ook worden concrete toepassingen op eigen
casuïstiek door de trainers uitgewerkt op papier en aan de groep teruggegeven. Op de eerste trainingsdag worden
de deelnemers ook bevraagd op concrete eigen leerwensen. Waar mogelijk worden zij daar in de training op
bediend. Indien gewenst kan de onderstaande opzet ook worden aangepast op concrete wensen vanuit de
organisatie.

De training is als volgt opgebouwd:

Dag 1
Wat is motivatie en welke invloed heb ik daar op?
• Inzicht krijgen in het effect van het eigen handelen op het handelen van de ander;
• Kennismaking met de Zelfdeterminatietheorie en uitwerken hoe deze in de praktijk kan worden toegepast;
• Leren wat het verschil is tussen verander- en behoudtaal;
• Kennismaken met de gesprekstechniek reflecteren en deze toepassen op concrete situaties uit de eigen
praktijk.

Dag 2
Hoe werkt (geld)stress door op gedrag en welke gesprekstechnieken zijn in die context effectief?
• Toelichting op actuele inzichten uit de hersenwetenschappen over de doorwerking van (geld)stress op gedrag;
• Een introductie op de instrumenten Brug naar een betere toekomst en doel-actieplannen;
• Oefenen op de doorontwikkelde gesprekstechnieken reflecteren en slimme open vragen;
• Het maken van onderscheid tussen inwoners die zich al realiseren dat ze financiële problemen hebben en de
inwoners die hulp nodig hebben maar ten onrechte denken dat ze de situatie op eigen kracht kunnen
oplossen.

Dag 3
Wat is een effectieve gespreksstrategie?
• Evaluatie van het eigen leerproces in de gesprekstechnieken en eerste ervaringen met het werken met de
instrumenten;
• Verkennen welke fasen van motivatie er zijn en hoe je die herkent;
• Verdiept oefenen met de stress-sensitieve gesprekstechnieken en de fasen om een ander in beweging te
brengen;
• Verkennen wat medewerkers die de training volgen na afloop nodig hebben aan borging.

Praktische informatie

Locatie

Hoofdkantoor MEEVivenz /MEEK2, Binnen Kalkhaven 37-39, Dordrecht | ruimte de Zolder

Datum en tijd

Dag 1: maandag 30 september 2024 van 9:30 - 16:30 uur
Dag 2: maandag 14 oktober 2024 van 9:30 - 16:30 uur
Dag 3: donderdag 24 oktober 2024 van 9:30 - 16:30 uur

Kosten
€ 970 per persoon

Accreditatie
De training levert 19 accreditatiepunten op bij SKJ.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt  terecht bij contact@meek2.nl