Blog

Wijkteams en rekening houden met een LVB

25 tips voor oplossingsgericht werken in wijkteams

Hoe kun je als sociaal wijkteam oplossingsgericht werken? In deze blog geven Wim Joosen en Wilma van der Vaart je 25 tips.

 • Deel je waarden, ambities en kennis met collega ’s, respecteer de verschillen en leer van elkaar.
 • Neem je collega’s serieus in hun deskundigheid, doe het werk wat zij al gedaan hebben niet over.
 • Stel de vraag van de cliënt centraal, niet het aanbod vanuit het team.
 • Als je jezelf ziet als procesbegeleider en werkt vanuit de krachten en talenten van de cliënt en zijn omgeving, werk je mee aan autonomieversterking en aan duurzame oplossingen van cliënten zelf.
 • Laat je leiden door je cliënten, niet door protocollen.
 • Stel je cliënt centraal niet de problemen.
 • Stop met wat niet werkt, reflecteer en doe dan wat anders.
 • Repareer niet wat niet stuk is.
 • Werk je (echt) samen met je cliënten? Onderzoek dit eens en stel je zelf opnieuw de vraag.
 • Werk vanuit een niet weten houding dan krijg je veel terug.
 • Hoe harder je werkt, hoe minder je vooruit gaat.
 • Wil je snel, ga langzaam!
 • Neem niet over wat de cliënt zelf (beter) kan.
 • De cliënt kan (veel) meer dan jij denkt.
 • De cliënt is deskundig in zijn kwesties, vragen en perspectieven, neem dat als uitgangpunt.
 • Analyseer wat werkt (niet wat niet werkt) en doe daar meer van.
 • Je bent slechts een (betrokken) passant in het leven van een cliënt, werk als zodanig.
 • Werk met kleine stapjes, deze kunnen van grote betekenis zijn.
 • Wat je geeft krijg je terug (principe van wederkerigheid).
 • Oplossingsgericht werken is doelgericht, werk je met de doelen van cliënten of met die van jezelf of je collega’s?
 • Oplossingsgericht werken brengt een positieve werkcultuur met zich mee, dit is prettig én nuttig.
 • Professionals geven aan het werk als lichter en prettiger te ervaren. Oplossingsgericht werken werkt empowerend voor cliënten én voor professionals (preventie ziekteverzuim).
 • Organisaties rapporteren een positieve (leer) cultuur waarin bureaucratische processen tot een minimum beperkt worden en op een meer doelgerichte en effectieve wijze (korter) met elkaar wordt samengewerkt.
 • Oplossingsgericht werken is een manier van werken die voor iedereen en voor alle doelgroepen werkt, ook voor leidinggevenden.
 • Met de visie en werkwijze van oplossingsgericht werken kun je je makkelijker positioneren binnen de vragen en verwachtingen van deze tijd en jezelf verhouden met de oorsprong van het beroep; mensen leren zichzelf en elkaar te helpen.

Veel van deze opvattingen, tips en achtergronden kunt u terug lezen in ons boek: Oplossingsgerichte hulp- en dienstverlening, Cirkels van empowerment, Garant uitgevers 2e druk 2014.

Tags: Oplossingsgericht werken, Wijkteams

Auteur

 • Wim Joosen
 • Trainer, coach en supervisor

Lees ook

Oplossing voor de vluchtelingenoplossing?

Met aandacht volgt en ziet Guy de Hoop de berichtgevingen over de falende opvang van vluchtelingen. Soms hartverwarmend nieuws. Soms zorgwekkend of zelfs angstaanjagend. De boodschap van de meeste Nederlanders is echter vaak dezelfde: Mensen die zijn gevlucht uit hun vaderland moeten we met warmte onthalen. Hoe komt het dat er naast de warmte ook zoveel woede en haat op de tv te zien is? meer…

Eenzaam of alleen?

Corien Schaerlackens komt in haar werk regelmatig cursisten tegen die aangeven dat hun klanten geen netwerk hebben. Haar eerste -haast instinctieve- reactie is dat iedereen uit een familie voortkomt en in een buurt woont en dus mensen tegen komt. Je zou kunnen stellen dat deze mensen (omgeving, collega’s, familie en dergelijke) het netwerk vormen. meer…