Blog

Wijkteams en rekening houden met een LVB

8 tips voor zelfsturend leren

Met de transitie en de transformatie van de zorg voor jeugd(nieuwe jeugdwet) is het versterken van de professionaliteit van de professionals in de zorg voor jeugd en hun ouders een belangrijk thema geworden.

De hedendaagse professional moet aan allerlei kwaliteitseisen en de daarmee gepaard gaande scholingseisen voldoen voor beroepsregistratie. Dit, in combinatie met een doorgaans hoge werkdruk, maakt dat het ‘leren’ niet altijd als positief wordt ervaren. Ik heb dit regelmatig ervaren als trainer in groepen waar deelnemers zogezegd ‘verplicht’ aan de training deelnamen. Dit is logisch en tegelijkertijd jammer. Jammer omdat ik denk dat het credo “een leven lang leren” alleen houdbaar is en effectief bij een positieve leerhouding.

Door meer zelf sturing te geven aan je eigen leerproces kun je het leren voor jezelf leuker en effectiever maken. Hoe doe je dat? In dit blog 8 tips om zelf sturing te geven aan je leren:

Tip 1

Ken je je eigen leervoorkeur. Dit vergroot je leervermogen en kun je je leerproces meer zelf sturen. Dit geeft zelfvertrouwen en heb je zoveel mogelijk profijt van de leersituaties waarin je terecht komt. Ben jij iemand die leert door ‘de kunst af te kijken ’ dan kan je bijvoorbeeld als het gaat om het methodisch voeren van een intakegesprek samen met een ervaren collega meelopen. Een leertest om je leervoorkeuren te ontdekken kun je doen via leerscan.nl

Tip 2

Richt je bij het leren op het versterken van je talenten door die eerst te kennen en herkennen. Uit onderzoek vanuit de positieve psychologie blijkt dat doen waar je goed in bent en het inzetten van je talent tot een hogere betrokkenheid, motivatie en werkresultaten leidt.

Tip 3

Een individueel professioneel portfolio maakt je leerproces en de resultaten ervan zichtbaar alsook je ambities. De werkt stimulerend als het gaat om je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Tip 4

Bepaal zoveel mogelijk je eigen leerdoelen en bijpassende leersituaties. Bedenk welk(e) talent(en) je daarbij kan inzetten.

Tip 5

Vraag regelmatig expliciet om feedback bijvoorbeeld door het gebruiken van de 360 graden feedbackmethode.

Tip 6

Leren is meer dan opleiden en trainen. Er zijn veel meer leermogelijkheden zoals leren op de werkplek. Neem de ruimte om het leren zoveel mogelijk op deze wijze vorm te geven (het management stuurt hier vaak weinig op). Hieronder valt het leren van en met elkaar en teamleren. Het met elkaar bespreken van situaties, het feedback geven op elkaars gedrag en een voorbeeld zijn voor elkaar, zijn de onderdelen die hierin een rol spelen. Deze vormen van leren blijken bovendien ook het meest effectief als het gaat om het aanleren van nieuw of het verbeteren van gedrag.

Tip 7

Combineer jouw interesse met een bepaalt thema wat speelt in het werk door een door een werkgroepje(leernetwerk) rond dit thema te starten. Ook een goede manier om bij te dragen aan innovatieprocessen in het werk.

Tip 8

Het kader van een training ligt doorgaans vast. Vaak is er wel voldoende ruimte voor voor jou als professional om eigen leerdoelen en -wensen in te brengen zodat je je tijdens de training kunt richten op eigen ontwikkelpunten. Neem die ruimte.

Kortom; organiseer, daar waar mogelijk, je eigen leerweg waardoor je meer leerplezier zult hebben, duurzaam inzetbaar blijft en richting geeft aan je eigen loopbaan.

Tags: IPP, Leren, Wijkteams

Auteur

  • 8 tips voor zelfsturend leren

Lees ook

Omgaan met ritueel gedrag bij autisme en Asperger

Bij mijn neefje wordt - na jaren niet goed in zijn vel te hebben gezeten - het ‘Syndroom van Asperger’ vastgesteld. Met mijn blogs wil ik mensen vooral een inkijkje geven in het (samen)leven met autisme. Mijn neefje ervaart de wereld om zich heen soms zó anders dat zijn gedrag grappig, fascinerend en tegelijkertijd buitengewoon complex te noemen is. Dit blog gaat over ritueel gedrag bij autisme en hoe je er als omgeving mee om kunt gaan. meer…

Begrip = ½ x verdriet

Enkele jaren geleden ondersteunde ik een gezin waarvan een van de kinderen een autisme-spectrum stoornis heeft. Luuk (8 jaar) vertoonde gedrag dat niet alleen voor veel onrust binnen het gezin zorgde, maar ook niet zo gemakkelijk te begrijpen was voor familie en sociaal netwerk. Het zorgde voor onbegrip en diverse mensen wisten wel een oplossing. meer…