Wijkteams en rekening houden met een LVB

8 tips voor zelfsturend leren

Met de transitie en de transformatie van de zorg voor jeugd(nieuwe jeugdwet) is het versterken van de professionaliteit van de professionals in de zorg voor jeugd en hun ouders een belangrijk thema geworden. Door meer zelf sturing te geven aan je eigen leerproces kun je het leren voor jezelf leuker en effectiever maken. Hoe doe je dat? In dit blog 8 tips om zelf sturing te geven aan je leren.

Lees verder
‘De kunst van het kaders stellen’

Motiveren tot ‘een leven lang leren’

Een leven lang leren is momenteel het adagium van veel organisaties. Ingegeven door de snelle ontwikkelingen in de maatschappij waardoor continue verbetering en innoveren van de dienstverlening noodzakelijk is om te kunnen blijven concurreren. Hoe kan de (HR) manager professionals hierbij ondersteunen? In deze blog geeft Lucy Jacobs 11 eenvoudige tips om medewerkers te inspireren, stimuleren en faciliteren tot ‘een Leven lang leren.

Lees verder