Blog

De trainer weet, de acteur voelt: een ideaal leerklimaat

Als je een training volgt bij MEEK2 kun je zomaar Claudia tegenkomen, trainingsacteur en trainer. Een trainingsacteur is een belangrijke schakel tussen theorie en praktijk. Bij MEEK2 zien we een grote meerwaarde van trainingsacteurs voor deelnemers van trainingen. Claudia vertelt over haar rol, drijfveren en de praktijk.

Drempel en veiligheid

Claudia: ‘Sommige deelnemers ervaren een grote drempel om met een trainingsacteur te oefenen. Gelukkig zijn er meestal mensen in de groep die graag willen. Dan brokkelt de spanning bij de anderen meestal ook af. Ze zien dat het heel zorgvuldig gaat en dat wij veiligheid altijd vooropstellen. We leggen ook juist de focus op wat werkt. Zo’n ervaring inspireert en daardoor willen mensen het ook ervaren. Er is geen goed of fout. Het gaat bij mij vooral om wat voel ik bij hun gedrag. Dat geef ik terug, leg ik uit en onderbouw ik. Daarbij benoem ik concreet verbaal en non-verbaal gedrag. Daar ben ik op getraind. Hoewel het een oefensituatie is, zijn de emoties echt.’

De wereld een beetje mooier

‘Wat ik vaak zie gebeuren in een oefengesprek,’ vervolgt Claudia, ‘is dat deelnemers in dezelfde valkuil stappen. Als iemand dan een time-out voorstelt en we off-record met elkaar sparren over wat er op dat moment gebeurt, geven deelnemers vaak zelf al het antwoord op wat ze eigenlijk willen zeggen tegen de ander. Meestal heeft dit te maken met een emotie van een deelnemer. Als deelnemers dan bewuster verder gaan met hun communicatie veranderen twee hardwerkende hoofden in een verbindend gesprek tussen twee mensen die gevoelens delen om elkaar beter te begrijpen. Het geeft lucht en is authentiek. Vanuit daar kun je verder en goed met elkaar afstemmen. Daar zit voor mij ook mijn grootste drijfveer. Als iedereen zich bewust is van zijn communicatie en zijn emoties durft te benoemen wordt de wereld een beetje mooier. Ik kan echt stralen als ik de positieve effecten zie van de leersituaties. Oefenen met een trainingsacteur geeft ook zelfvertrouwen.’

Toepassen bij een methodiek

De KIM-methode is een voorbeeld van een training bij een methodiek waar trainingsacteurs ingezet worden. Claudia: ‘De KIM-training bestaat uit verschillende dagdelen. Bij de één na laatste bijeenkomst komen de verschillende onderdelen van de methodiek samen. Dat is het moment om het geleerde toe te passen. Als de trainer en trainingsacteur allebei hun aandeel leveren wordt de KIM-methode concreet en levendig en raakt het verschillende lagen. Dit is natuurlijk gericht op de leerdoelen van de deelnemers.’

Snapshot en leren van elkaar

Claudia vertelt enthousiast verder: ‘De leerdoelen zijn verschillend per persoon. We vragen deelnemers op welk moment in een gesprek met een cliënt het lastig wordt. Dat je dan denkt: Hoe nu verder? Van dat moment maak je een snapshot in je hoofd en daar ga je mee oefenen met de trainingsacteur. Het is dus heel persoonlijk gericht. Ik zie dat iedereen ander gedrag lastig vindt. Je kunt het moeilijk vinden om goed om te gaan met mensen die de schuld buiten zichzelf zoeken. Een ander slaat helemaal dicht als een cliënt dominant met zijn vuist op tafel slaat en zijn rechten opeist. Dat is bij iedereen verschillend. Je kunt ook hulp krijgen van een andere deelnemer. Die kan naast of achter je zitten en je op weg helpen. Zo leer je in een training ook veel van elkaar. Ook door naar elkaar te kijken en te luisteren steek je veel op. De hele groep is betrokken bij een oefenmoment, niemand is buitenstaander.’

Experimenteren in het communicatielaboratorium

Claudia: ‘Oefenen met een trainingsacteur ligt heel dicht bij de werkelijkheid. Door iets te doen en te ervaren weet je pas echt hoe het is. Het toepassen van theorie in oefenen met vaardigheden brengt een training dichter bij jouw praktijk. Het vergroot ook de kans dat je het geleerde toepast in je werk. Én het oefenen vergroot je vertrouwen in eigen kunnen. Het belangrijkste is toch wel dat je niet denkend kunt voelen. Dus je moet het doen om te weten hoe het is. In de oefenmomenten zit bewustwording en je experimenteert met gedrag. Het maakt het concreet en tastbaar. Je leert vooral door actieve vormen, door te doen. Dat zie je goed in de leerpyramide van Edgar Dale. Een trainer richt zich op het theoretische stuk en een trainingsacteur op het voelen. De trainer weet, de acteur voelt. Zo schep je een ideaal leerklimaat en is het leerrendement het grootst.’

Trainingsacteur Claudia & MEEK2

Claudia is binnen MEEK2 trainingsacteur bij de trainingen Licht Verstandelijke Beperking (LVB), Grensoverschrijdend gedrag, de KIM-methode en De kunst van het vragen stellen. Daarnaast is ze trainer voor de training Sociale Netwerk Versterking (SNV), Onafhankelijke Cliëntondersteuning, Werken met hooggevoeligheid in de praktijk, De kunst van het vragen stellen, en is ze co-trainer bij de KIM-methode. Met haar bedrijf Stapmakers richt ze zich, als trainingsacteur en trainer in communicatie en gedrag, op ontwikkeling en groei van mensen waarbij zelf ervaren centraal staat.

Interesse

Meer weten over deze trainingen van Claudia Schoenmakers of andere MEEK2 trainers? Neem een kijkje op www.meek2.nl. Je kunt ook mailen naar contact@meek2.nl.

Auteur

  • Patricia van der Put
  • Adviseur en trainer