Blog

Geheimhoudingsplicht: Balanceren met het delen van informatie

Eenzaam of alleen?

Ik kom in mijn werk regelmatig cursisten tegen die aangeven dat hun klanten geen netwerk hebben. Mijn eerste -haast instinctieve- reactie is dat iedereen uit een familie voortkomt en in een buurt woont en dus mensen tegen komt.
Je zou kunnen stellen dat deze mensen (omgeving, collega’s, familie en dergelijke) het netwerk vormen.

Vanuit deze stelling redenerend geven mensen zonder netwerk mogelijk een signaal over de kwaliteit van hun netwerk en hun binding met deze contacten.

Een opvallend voorbeeld in deze vind ik een jonge knul waar ik vanuit mijn werk bij terecht kwam: hij had en heeft een druk bestaan met onder andere studie, bijbaan, sport, familie. Ondanks zijn volle agenda en –in mijn ogen- grote netwerk, geeft hij aan zich eenzaam te voelen.
Kwantitatief heeft hij een groot netwerk, maar kwalitatief ontbreekt er iets. Het resulteert in een eenzaam gevoel.

Maar wat is dat nou, eenzaamheid?

Eenzaamheid is een negatieve situatie, gekenmerkt door gemis en teleurstelling. Het is de uitkomst van een persoonlijke waardering van een situatie waarin iemand zijn bestaande relaties afweegt tegen zijn eigen wensen of verwachtingen ten aanzien van relaties. Eenzaamheid is dus een persoonlijke, subjectieve ervaring. Gevoelens van eenzaamheid hebben vooral betrekking op gebreken in de kwaliteit van relaties. Maar iemand kan zich ook eenzaam voelen doordat het aantal contacten lager is dan gewenst (Gierveld-de Jong & van Tilburg, 2007).

40% van de volwassen bevolking voelt zich eenzaam!
In 2012 gaf bijna veertig procent van de bevolking van 19 jaar en ouder aan eenzaam te zijn. Ruim acht procent was ernstig of zeer ernstig eenzaam (volksgezondheid en zorg, 2012).

Onderzoek heeft aangetoond dat eenzaamheid ook fysieke gevolgen kan hebben, zoals bijvoorbeeld een verhoogd mogelijk risico op alzheimer (Wilson et al., 2007) en een verhoogde kans op coronaire hartziekten (Thurston & Kubzansky, 2009; Sorkin et al., 2002).

Wat kunnen doen om eenzaamheid tegen te gaan?
Omroep Max heeft inmiddels bewezen dat je met je eenzaamheid aan de slag kunt. Zij heeft eind 2015 een tv-programma uitgezonden over mensen die aan de slag gingen met hun eenzaamheid (‘Nooit Meer Alleen’). In deze tv-serie gingen vijf eenzame mensen systematisch aan de slag met de opbouw van een nieuw sociaal netwerk. De ‘kenners, zullen in de werkwijze vele facetten hebben herkend van Sociale Netwerk Versterking.
Een programma als dit zou al kunnen starten in bijvoorbeeld wijkcentra. De uitdaging ligt er dan ook om de mensen die niet zo snel over de drempel komen ook te laten aansluiten.

Ik zie mooie kansen!

Tags: Eenzaam, Sociale Netwerk Versterking

Auteur

  • Corien Schaerlackens
  • Trainer en coach

Lees ook

Ieder mens is eigenaar van een verhaal

Ieder mens is eigenaar van een verhaal. In ieders leven zijn er mensen die belangrijk zijn, mensen die je leven beïnvloeden, je verleden, heden en toekomst meeschrijven. Sociale Netwerk Versterking biedt meerdere instrumenten die kwetsbare mensen en hun netwerk kunnen gebruiken om verhalen te verhelderen. Ieder stukje of perspectief van het verhaal is waardevol en brengt de klant in beeld. Zo ontstaat een volledig verhaal en wordt het gemakkelijker om na te denken over duurzame plannen en oplossingen. meer…

Passanten en de eigenaren van het vluchtelingenprobleem

Als burgers en vluchtelingen de ruimte krijgen om hun perspectieven met elkaar te delen, dan komen gezamenlijke oplossingen iets dichterbij. De overheid kan helpen bij het maken van een plan door informatie te verstrekken over wat wel en niet mogelijk is. Hoe mooi zou het zijn als burgers en vluchtelingen in een volgende stap de overheid gaan betrekken bij de uitvoering van hun gezamenlijke plan voor de toekomst, in plaats van andersom? Lees nu de blog van Guy de Hoop. meer…

Oplossing voor de vluchtelingenoplossing?

Met aandacht volgt en ziet Guy de Hoop de berichtgevingen over de falende opvang van vluchtelingen. Soms hartverwarmend nieuws. Soms zorgwekkend of zelfs angstaanjagend. De boodschap van de meeste Nederlanders is echter vaak dezelfde: Mensen die zijn gevlucht uit hun vaderland moeten we met warmte onthalen. Hoe komt het dat er naast de warmte ook zoveel woede en haat op de tv te zien is? meer…