Blog

Wijkteams: preventie en aanpak kindermishandeling

Eigen kracht of zoek het maar uit?

Ieder mens geeft inhoud aan taal en geeft zodoende betekenis aan woorden. Soms gebruiken we dezelfde woorden, maar is de bedoeling, of zelfs het verhaal waar het voor staat heel verschillend. Een persoonlijk voorbeeld hiervan is het gesprek dat ik met een collega had over het vooruitzicht op een ‘lekker ontspannen avondje’.

Gaandeweg het gesprek bleek dat voor hem het beeld van een ontspannen avondje betekende: met een dekentje, een boek, een wijntje en de kat op de bank. Terwijl mijn beeld was: in een kroegje met een groep vrienden muziek maken. Doordat ik achter zijn beeld bij de woorden kwam, kon ik blijven aansluiten bij zijn verhaal. Dit gesprek met mijn collega was voor mij een eye-opener: is de betekenis van termen/woorden die we gebruiken wel dezelfde? Regelmatig hoor ik nu een stemmetje dat zegt: “Blijf nieuwsgierig Corien!”

De laatste weken heb ik steeds vaker gesprekken over de betekenis van “eigen kracht” en “zelfredzaamheid”. Hierin merk ik grote verschillen.
Bijvoorbeeld in een gesprek met een cursist uit een sociaal wijkteam: “Als een burger met een wens komt voor huishoudelijke zorg en die wordt volgens door de Wmo niet toegekend hoeft de burger zich niet aan te melden. Deze burger wordt gewezen op zijn eigen kracht.“
Het roept bij mij de vraag op “Is dit dan eigen kracht of bijvoorbeeld eigen verantwoordelijkheid?”

Het veelvuldig gebruik van de termen “eigen kracht” en “zelfredzaamheid” vindt zijn oorsprong in de omschakeling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving en de bezuinigingen. De verschillen in betekenisgeving ligt in de kernvraag:

  • Gaat het om verruiming van keuzevrijheid, ruimte om de eigen talenten en mogelijkheden te ontplooien (emancipatie) en kansen om mee te doen en bij te dragen aan de samenleving (participatie)?
  • Gaat het over de beperking van de toegankelijkheid van de professionele ondersteuning (bezuinigingen)?

Ofwel

  • Eigen kracht/zelfredzaamheid is een pleidooi voor meer aandacht en ruimte voor talenten en mogelijkheden van mensen met beperkingen en problemen.

Of

  • Eigen kracht/zelfredzaamheid is een impliciete rechtvaardiging van het afschaffen van ondersteuning: ‘dat kunnen ze zelf wel’.

De tweede uitwerking van eigen kracht schept bij mij enige weerstand… Het suggereert het uitgangspunt: “Zoek het maar uit!”; de burger mag geen vragen meer stellen en staat voor een gesloten deur…..

Maar ook hier hoor ik: “Blijf nieuwsgierig Corien!”

Uitgelicht

Hoe versterk je het netwerk van eenzame wijkbewoners? Wat kun je doen om mensen met een beperking in hun ‘eigen kracht te zetten? En hoe activeer je mensen met een bijstandsuitkering? Tijdens de basistraining Sociale Netwerk Versterking van 12 september 2016 krijg je antwoord op deze en andere vragen.

Tags: Sociale Netwerk Versterking

Auteur

  • Corien Schaerlackens
  • Trainer en coach

Lees ook

Motiveren tot ‘een leven lang leren’

Een leven lang leren is momenteel het adagium van veel organisaties. Ingegeven door de snelle ontwikkelingen in de maatschappij waardoor continue verbetering en innoveren van de dienstverlening noodzakelijk is om te kunnen blijven concurreren. Hoe kan de (HR) manager professionals hierbij ondersteunen? In deze blog geeft Lucy Jacobs 11 eenvoudige tips om medewerkers te inspireren, stimuleren en faciliteren tot ‘een Leven lang leren. meer…

Boren en gaten: de wens achter de hulpvraag

Hulpvragen van professionals hebben de eigenschap om qua taal aan te sluiten op een hulpaanbod. Het risico is dat men vooral bezig is met het matchen van een hulpvraag aan een bestaand hulpaanbod. Een metafoor van Jos Burgers die Guy de Hoop in zijn trainingen gebruikt om dit uit te leggen is de metafoor van boren en gaten. meer…

Hoe ook jij oplossingsgericht leiding kunt geven? Aflevering 3

Leidinggeven, hoe doe je dat? De eigentijdse manager of coördinator ziet weerstand als een nuttig signaal, durft los te laten en te vertrouwen en heeft aandacht voor wat al eerder goed heeft gewerkt. Wim Joosen en Wilma van der Vaart geven 7 oplossingsgerichte tips voor leidinggevenden. meer…