Blog

Geheimhoudingsplicht: Balanceren met het delen van informatie

Geheimhoudingsplicht: Balanceren met het delen van informatie

Beroepsgeheim, wat betekent dat eigenlijk? Bij het woord ‘geheim’ krijg ik een spannend gevoel in mijn buik, maar is dat allemaal wel zo spannend wat cliënten vertellen?

Een cliënt vertelde laatst dat zij niet uit haar bed wil komen, nergens zin in heeft en overal om gaat huilen. Het klinkt alsof ze een depressie heeft. Dat is geen spannende informatie voor mij, maar wel voor haar. Zij komt met een hulp- of ondersteuningsvraag, omdat zij zelf iets niet kan of vastloopt. Ik stel mezelf voor hoe ik me voel als ik iets wil, maar het niet zelf kan of niet weet hoe ik verder moet, dat geeft een kwetsbaar gevoel. Over een onderwerp waarover ik mij kwetsbaar voel, wil ik niet dat zomaar iedereen hierover kan lezen en horen. Ook wil ik niet dat er allerlei consequenties kunnen volgen uit het feit dat ik hulp heb gevraagd en ineens een instantie zich met mijn privéleven gaat bemoeien.

Het is een universele behoefte om sommige zaken privé te houden. De meeste mensen willen zelf kunnen bepalen wie hun persoonlijke informatie kan inzien. De behoefte aan privacy wijzigt met de omgeving en heel belangrijk, de gevolgen die het opheffen van de privacy kan hebben voor je individuele vrijheid en autonomie.

Binnen de hulpverlening wordt tegenwoordig vrijwel alle informatie over een cliënt vastgelegd in een digitaal registratiesysteem. Vanuit de idee van efficiëntie bestaat de neiging om een diversiteit aan mensen toegang te geven tot de persoonlijke informatie van de cliënt. Dit uit zich ook in het organiseren van netwerkberaden of keukentafelgesprekken. Deze neiging tot efficiëntie houdt het gevaar in zich, dat het ondoorzichtig wordt wie gebruik maakt van de informatie, waar deze worden geregistreerd, wie de gegevens aanvult en hoe lang de gegevens bewaard blijven. Dit doet iets met de machtsrelatie tussen overheid en burger[1].

Privacy is een grondrecht en is ontstaan vanuit de behoefte om in een democratische rechtstaat de scheve machtsrelatie relatie tussen overheid en burger te reguleren met als doel dat de overheid zich zo min mogelijk bemoeit met het leven van haar burgers.

Wat vraagt dat van jou als professional? Hoe kan jij jouw cliënten vertrouwen geven dat hun geheim veilig is? Hoe borg je dat jouw cliënten op de hoogte zijn wat met hun persoonlijke informatie gaat gebeuren, waar en waarom deze is vastgelegd, wie er toegang hebben en hoe lang zijn gegevens bewaard blijven?

De training privacy geeft je handvatten om je zelfverzekerder te voelen over de wijze waarop jij omgaat met de ‘geheimen’ van je cliënt en hoe je het vertrouwen van de cliënt kan vergroten dat er zorgvuldig met zijn/haar persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Je kunt je nu inschrijven via bijgaande link: https://meek2.nl/aanbod/10-dagen-kalender/privacy-in-het-sociaal-domein/

 

Nicole Mostert, Senior jurist en trainer Privacy in het sociaal domein

 

[1] Corine Prins in artikel Privacy in de digitale wereld , geschreven door Marian Slob pag. 24

Tags: Pirvacy in het sociaal domein

Auteur

  • Nicole Mostert
  • Trainer en coach