Blog

Wijkteams: preventie en aanpak kindermishandeling

Meedenkbijeenkomst of Tupperwareparty?

Bij het veranderen van een ongewenste situatie volgt altijd een moment van besluitvorming: Hoe gaan we het aanpakken en wie gaat wat doen? Ik vind het vreemd dat degenen die oplossingen voor ons bedenken, vaak niet degenen zijn die zelf met de problemen moeten dealen. Hoe komt het dat we massaal aanwezig zijn bij de presentaties van andermans plannen en massaal afwezig zijn als deze bedacht worden? Hoe komt het dat we zoveel vertrouwen hebben in deze plannen van buitenstaanders?

Zoals ik schreef in mijn eerdere blogs over de opvang van vluchtelingen worden er de laatste tijd veel informatiebijeenkomsten voor burgers georganiseerd. Wat me opvalt is dat de genodigden gefrustreerd zijn over het feit dat ze kritiek of instemming mogen leveren op de plannen, maar dat hun eigen ideeën niet serieus worden genomen: ‘Dit plan wordt ons door de strot geduwd.’

Binnen de werkwijze Sociale Netwerk Versterking (SNV) willen we aansluiten bij ieders behoefte om zoveel mogelijk je eigen boontjes te mogen doppen. Of er in ieder geval veel invloed op te hebben. Daarom is het belangrijkste moment binnen SNV de Meedenkbijeenkomst. Een Meedenkbijeenkomst biedt de mogelijkheid om samen met je omgeving na te denken over een actieplan dat bij jullie past. Niet de buitenstaanders zijn de deskundigen van jullie situatie, maar jij en je omgeving zelf.

Hoewel mensen het doorgaans erg onlogisch vinden dat ze buitengesloten worden bij de totstandkoming van hun plannen, is het organiseren van een Meedenkbijeenkomst voor veel mensen ook niet de meest logische stap. Komt er geen ruzie of zijn we wel deskundig genoeg? Sommige mensen menen ook dat deze wijze van besluitvorming vooral een manier is van gemeenten is om bezuiningen door te duwen. Mantelzorgers krijgen er nog meer taken bij en de klant moet met zijn billen bloot. Toen ik mijn vrienden vertelde over de Meedenkbijeenkomst werden zij ook meteen huiverig.

Om dit aan mij uit te leggen, kwamen ze met de metafoor van de Tupperwareparty:

Meedenkbijeenkomst of Tupperwareparty?

Meedenkbijeenkomst of Tupperwareparty?

‘Sorry dat we het moeten zeggen Guy, maar we vinden dat die Meedenkbijeenkomst van jou niet meer is dan een Tupperwareparty. We leggen je uit waarom.’

‘Niemand zit te wachten op een telefoontje van een vriendin met de vraag of je ook wilt komen naar haar Tupperwareparty. Wij in ieder geval niet. Als je uitgenodigd wordt, dan doe je je best er onderuit te komen. Je hebt voldoende bakjes in de kast, dus waarom die moeite? Maar je kunt het tegelijkertijd niet maken om níet te gaan. Misschien komt er wel helemaal niemand. Dat is zielig.

Je gaat dus toch in op de uitnodiging. Voordat je vertrekt, krijg je van je echtgenoot het verzoek om vooral niets te kopen. Trap er niet in. Onderweg in de auto neem je je voor om éventjes je gezicht aan je vriendin te laten zien en dan snel weer weg te gaan.

Aangekomen op de Tupperwareparty merk je dat je vriendin ontzettend haar best heeft gedaan. Lekkere hapjes en drankjes zijn in huis gehaald, het huis is helemaal aan kant… Aan niets ontbreekt het. Een deskundige in plastic bakjes geeft de hele avond informatie over plastic bakjes en demonstreert waarom je ze toch echt zou moeten aanschaffen. De andere genodigden vullen intussen hun gegevens op bestellijsten in.

Je begint je opgelaten te voelen. Je kunt het na al die moeite van je vriendin niet meer maken om helemaal niets te kopen. Nou ja, begin je te denken, een paar van die bakjes is ook niet het einde van de wereld…

Bij het terugrijden naar huis voel je je belazerd. En hoe ga je deze nederlaag aan je echtgenoot uitleggen? Thuisgekomen probeer je de nieuwe aankopen in een voorraadkast te proppen en kom je erachter dat je kast inderdaad al erg vol zat. Je neemt je voor om nooit meer in te gaan op uitnodigingen voor dit soort party’s, al vind je je vriendinnen nog zo zielig…’

Zij gaven daarna het voorbeeld van een hulpbehoevende vriendin die je juist op afstand probeert te houden, omdat je al zoveel voor haar doet.

‘Dan bel jij als haar dienstverlener op om naar een Meedenkbijeenkomst te komen. Dan vertel jij dat ik alleen maar hoef mee te denken en echt niet per se taken op me hoef te nemen, omdat ik al zoveel voor mijn vriendin doe. Hoe sterk sta ik dan in mijn schoenen om níet te gaan als ik daar geen zin in heb? Dat is toch zielig? Hoe sterk sta ik in mijn schoenen om tijdens de privétijd geen taken op me te nemen, zoals mijn voornemen om geen Tupperwarebakjes te kopen? Voor je het weet sta ik drie dagen in de week de vloer van mijn vriendin te dweilen. Het is hetzelfde als met een Tupperwareparty. De sociale druk wekt verplichtingen op.’

Mijn reactie was dat ik zelf waarschijnlijk ook niet op een dergelijke uitnodiging in zou gaan.

Later ben heb ik toch nog uitgebreider gereageerd op de vergelijking met de Tupperwareparty. Wat nou als iemand anders in de narigheid zat? Iemand van wie je zielsveel houdt, vertrouwt en goed kent, zoals je oma, je partner, je moeder, je kind, enz.

Wat als jouw aanwezigheid überhaupt niet op prijs gesteld zou worden op momenten dat er belangrijke besluiten over diegene moeten worden genomen? Zou je er voldoende vertrouwen in hebben dat buitenstaanders je oma, je partner, je moeder of je kind goed genoeg kennen? Zouden er bijzonderheden of wensen zijn die je ze graag zou willen meegeven bij bepaalde keuzes in het plan?

Als mensen die dichtbij ons staan niet meer in staat zijn om aan te geven wat ze belangrijk vinden, dan kunnen onze perspectieven ontzettend waardevol bij net nemen van besluiten. Mijn inziens zelfs waardevoller dan de drie momenten in de week dat we ze kunnen helpen met het dweilen van een vieze vloer.

Bij het werken vanuit Sociale Netwerk Versterking wordt altijd een Meedenkbijeenkomst door de klant gehouden (klein- of grootschalig). Sociale Netwerk Versterking is in de basis immers een besluitvormingsmodel. Wanneer wensen en vragen voor de toekomst helder zijn, komt er een moment van besluitvorming. Hoe gaat de situatie aangepakt worden ?
Het uiteindelijke doel van de Meedenkbijeenkomst is dan ook dat mensen met hun naaste omgeving een eigen plan voor de toekomst maken. In de uitvoering van het plan kunnen belangrijke personen een rol spelen wanneer zij dit willen en kunnen. Onderdeel van het plan kan zijn dat professionals wordt gevraagd een deel van de uitvoering op zich te nemen en/of te helpen professionele ondersteuning in te regelen.

Geen Meedenkbijeenkomst verloopt hetzelfde. Iedereen organiseert deze op eigen wijze. Een Meedenkbijeenkomsten waarbij 20 of 30 mensen aanwezig zijn komen voor, maar ook in een Meedenkbijeenkomst met vier of vijf mensen kan de klant met zijn netwerk tot een duurzaam eigen plan komen.

De ervaring leert wel dat juist de personen, die wat verder van de klant af staan, een verfrissende inbreng kunnen hebben omdat zij zaken toch net weer vanuit een andere invalshoek bekijken. Zij kunnen met verrassende en creatieve ideeën komen.

Tags: Sociale Netwerk Versterking

Auteur

  • Guy de Hoop
  • Trainer en coach

Lees ook

Ieder mens is eigenaar van een verhaal

Ieder mens is eigenaar van een verhaal. In ieders leven zijn er mensen die belangrijk zijn, mensen die je leven beïnvloeden, je verleden, heden en toekomst meeschrijven. Sociale Netwerk Versterking biedt meerdere instrumenten die kwetsbare mensen en hun netwerk kunnen gebruiken om verhalen te verhelderen. Ieder stukje of perspectief van het verhaal is waardevol en brengt de klant in beeld. Zo ontstaat een volledig verhaal en wordt het gemakkelijker om na te denken over duurzame plannen en oplossingen. meer…

Passanten en de eigenaren van het vluchtelingenprobleem

Als burgers en vluchtelingen de ruimte krijgen om hun perspectieven met elkaar te delen, dan komen gezamenlijke oplossingen iets dichterbij. De overheid kan helpen bij het maken van een plan door informatie te verstrekken over wat wel en niet mogelijk is. Hoe mooi zou het zijn als burgers en vluchtelingen in een volgende stap de overheid gaan betrekken bij de uitvoering van hun gezamenlijke plan voor de toekomst, in plaats van andersom? Lees nu de blog van Guy de Hoop. meer…

Oplossing voor de vluchtelingenoplossing?

Met aandacht volgt en ziet Guy de Hoop de berichtgevingen over de falende opvang van vluchtelingen. Soms hartverwarmend nieuws. Soms zorgwekkend of zelfs angstaanjagend. De boodschap van de meeste Nederlanders is echter vaak dezelfde: Mensen die zijn gevlucht uit hun vaderland moeten we met warmte onthalen. Hoe komt het dat er naast de warmte ook zoveel woede en haat op de tv te zien is? meer…