Blog

Wijkteams: preventie en aanpak kindermishandeling

Mijlpalen

Bij de centrale verwarming, in mijn knusse kersttrui en met een hete beker chocolademelk in de hand, mijmer ik over het afgelopen jaar. Nog één keer terugkijken voordat het nieuwe jaar alweer al mijn aandacht zal vragen. Ik kijk dit keer terug met veel plezier en trots. 2016 was een mooi jaar!

Enige reflectie daarbij op het eigen functioneren is een goede gewoonte bij het verscheiden van het jaar. Ofwel, hoe hebben we het gedaan de afgelopen tijd? Laten we dat eens gaan bekijken met de kengetallen.

Van Brabant naar Texel en van Dirksland naar Doesburg, reisde ik 9.000 km door Nederland. Onze 12 trainers reisden mij achterna om de verkregen opdrachten met plezier en passie uit te voeren. Naast de 17 organisaties, waarvoor we in opdracht werkten, hebben we er afgelopen jaar 16 organisaties bijgekregen. Van kleine tot grote opdrachten, van sociale (wijk)teams tot zorgaanbieders.

We hebben bijna 1.000 certificaten uitgereikt aan hen die met succes een van onze trainingen hebben gevolgd.  Meer ZZP-ers hebben ons gevonden, én vinden MEEK2 aantrekkelijk om voor te werken. Ook de 10-dagenkalender is in het leven geroepen, 10 ééndaagse trainingen waar professionals op in konden schrijven. Hier gaan we zeker mee door! En ikzelf werd 60 jaar en vierde dat met het voor mij zo belangrijk, sociaal kapitaal. Ook een mijlpaal!

De top 3 van trainingen in 2016:
  1. Trainingen sociale netwerkversterking,
  2. Leergang krachtgericht werken vanuit een oplossingsgericht netwerkperspectief,
  3. Omgaan met complexe scheidingen.

Cedeo

Dit jaar mochten we nogmaals schitteren toen de uitslag van Cedeo bekend werd gemaakt: een score van maar liefst 95%. Iets waar we erg trots op zijn.

 “Ja mooi”, was de terechte opmerking van een van de trainers op een inspiratiebijeenkomst. “Maar wat zegt dat nu eigenlijk?”

Laten we dat eens onder de loep nemen; het is een klanttevredenheidsonderzoek wat door Cedeo is uitgevoerd onder tien van onze klanten/organisaties. Zij zijn bevraagd op tien onderdelen; het voortraject, het opleidingsprogramma, de uitvoering, de opleiders, het trainingsmateriaal, de accommodatie het na- traject, de organisatie en administratie, relatiebeheer en prijs/ kwaliteitverhouding.
En ondanks de beperkingen zegt zo’n onderzoek wel degelijk iets over hóé klanten onze diensten/trainingen ervaren en waar wij, als MEEK2, snel onze verbeterpunten uit kunnen destilleren.
Uit datzelfde Cedeo-onderzoek kwam het woord maatwerk sprekender wijs naar voren als speerpunt voor 2017. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat standaard trainingen niet of nauwelijks meer aan de orde zijn. De groepen die wij trainen zijn meer dan voorheen samengestelde teams met professionals, afkomstig vanuit meerdere moederorganisaties met een verschillend niveau van kennis.
Onze praktijkgerichte maatwerktrainingen en workshops zullen voor 2017 nog meer van ons vragen in de voorbereidingsfase en het afstemmen met de deelnemers. Het spreekt voor zich dat we het contact met de opdrachtgever en de deelnemers door mij en de trainers van groot belang achtten om het hoogste kwaliteitsniveau na te streven.

Over de grens…?

Tot slot was daar de lector uit Finland waar we afgelopen jaar mee spraken en die zeer geïnteresseerd was in de werkwijze van Sociale Netwerk Versterking. Misschien een eenmalig gesprek, maar wellicht ook het begin van iets groots: internationale expansie… Dat zou pas echt een mijlpaal zijn…
Alle mensen die iets betekend hebben voor MEEK2, hartelijk dank en graag tot ziens in 2017!

Tags: Oplossingsgericht werken, Scheiding, Sociale Netwerk Versterking, Wijkteams

Auteur

  • Ans de Haas
  • Procesbegeleider

Lees ook

Koudwatervrees na de basistraining

Het is een bewolkte middag in juni en we bevinden ons in de buitenlucht op de parkeerplaats van een of ander industrieterrein. Samen met mijn jongere broer zit ik met een heleboel onbekende anderen in een opblaasbad –zij aan zij- een kinderliedje te zingen. Het bad waar we met zo’n tien personen in zitten is tot de rand gevuld met ijsblokjes. meer…

Wat gun je jezelf en de ander?

In de periode dat ik als schoolmaatschappelijk werker binnen het SBO werkzaam was, waren ruziënde ouders één van de grootste frustraties onder leerkrachten. In iedere klas zaten wel een aantal leerlingen wiens ouders elkaar niet konden luchten of zien. Ik stond er versteld van: Wat ging het er onder deze ouders soms gemeen aan toe! meer…

Sorry, ik weet het niet

‘Sorry, ik weet het niet…’ In het leven vind ik het nog steeds lastig om aan anderen toe te geven dat ik iets niet weet. Vooral in mijn werk als cliëntondersteuner en trainer. Mensen vragen mij immers om advies en verwachten juist dat ik het wel weet. Ik krijg er immers voor betaald. meer…