Blog

‘De kunst van het kaders stellen’

Motiveren tot ‘een leven lang leren’

Een leven lang leren is momenteel het adagium van veel organisaties. Ingegeven door de snelle ontwikkelingen in de maatschappij waardoor continue verbetering en innoveren van de dienstverlening noodzakelijk is om te kunnen blijven concurreren. Daarnaast vraagt ook de ontwikkeling van de autonome professional en zelfsturende teams om zelfsturing in het leren. Ook door de aandacht voor talentmanagement, met voordelen voor zowel medewerker als organisatie, is ‘een leven lang leren’ van belang.

Toch is ‘een leven lang leren’ voor lang niet voor iedere professional zo vanzelfsprekend. Hoe kan de (HR) manager professionals hierbij ondersteunen? In deze blog geef ik 11 eenvoudige tips om medewerkers te inspireren, stimuleren en faciliteren tot ‘een Leven lang leren

Inspireren
Maak ‘zichtbaar’ dat leren en ontwikkelingen van belang is voor de organisatie door:

 • Informatie in nieuwsbrieven, intranet etc.
 • Bijeenkomsten te organiseren of artikelen te publiceren waarin je medewerkers uitnodigt te vertellen over wat ze geleerd hebben en hoe ze dit toepassen in hun werk.

Stimuleren
Schep duidelijkheid over de leermogelijkheden die er zijn in de organisatie door:

 • Het loopbaan- of functioneringsgesprek optimaal te benutten: wat is de ambitie van de medewerker? Eventueel loopbaangesprek loskoppelen en vragenlijst vooraf sturen.
 • Duidelijke competentie- en functieprofielen stimuleert medewerkers hoe ze kunnen groeien in hun functie.
 • Maak leermogelijkheden inzichtelijk en overzichtelijk: budget, voorwaarden, aanspreekpunt leervragen, overzicht opleidingsaanbod.

Faciliteren

 • Persoonlijke begeleiding bij leerwensen van medewerkers helpt mensen om ook echt met een cursus of training te starten.
 • Bied tools en tests om tot zelfinzicht te komen over wat men wil bereiken en wil leren.
 • Bied passende en een diversiteit aan leermethodes aan: niet elke type opleiding is voor iedereen geschikt.
 • Stimuleer interne kennisdeling door bijvoorbeeld tools en middelen te verschaffen voor bijvoorbeeld een online kennisplatform, vakexperts te benoemen en/of intervisie- of casuïstiek besprekingen.
 • Bied ruimte om medewerkers zelf tot ontdekking te laten komen waar hun passie en talent ligt door hen op tests te wijzen of rond te laten kijken op andere afdelingen.
 • Moedig medewerkers aan een individueel professioneel portfolio bij te houden. Dit stimuleert zelfsturend leren en het inzetten van talenten.

Heeft u nog andere tips die goed werken om ‘een leven lang leren’ in uw organisatie te stimuleren? Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar lucy.jacobs@meek2.nl.

Tags: Leren, Talentmanagement

Auteur

 • Motiveren tot ‘een leven lang leren’

Lees ook

Omgaan met contextblindheid bij autisme en Asperger

Mijn neefje krijgt na jaren niet goed in zijn vel te hebben gezeten de diagnose ‘Syndroom van Asperger’, een stoornis binnen het autistische spectrum. De diagnose is gesteld na psychologisch onderzoek. Ik beschouw mezelf, ondanks mijn ervaringen als consulent voor mensen met een beperking bepaalt geen expert op het gebied van autisme. Het doel van mijn blog is niet bedoeld als handleiding voor het omgaan met autisme. Ieder mens met autisme is uniek en heeft zijn eigen verhaal. meer…

Boren en gaten: de wens achter de hulpvraag

Hulpvragen van professionals hebben de eigenschap om qua taal aan te sluiten op een hulpaanbod. Het risico is dat men vooral bezig is met het matchen van een hulpvraag aan een bestaand hulpaanbod. Een metafoor van Jos Burgers die Guy de Hoop in zijn trainingen gebruikt om dit uit te leggen is de metafoor van boren en gaten. meer…

Hoe ook jij oplossingsgericht leiding kunt geven? Aflevering 3

Leidinggeven, hoe doe je dat? De eigentijdse manager of coördinator ziet weerstand als een nuttig signaal, durft los te laten en te vertrouwen en heeft aandacht voor wat al eerder goed heeft gewerkt. Wim Joosen en Wilma van der Vaart geven 7 oplossingsgerichte tips voor leidinggevenden. meer…