Blog

Wijkteams en rekening houden met een LVB

Sterke basis

In de meeste gemeentes dalen de stofwolken weer neer na de transitie/transformatie jeugdzorg. Daarmee komt er gelukkig weer ruimte voor inhoud. In sommige gemeentes heeft de transitie nog onvoldoende tot de noodzakelijke aandacht voor een sterke basis (een goede infrastructuur met betrekking tot opvoeden en opgroeien) geleid. Het leeuwendeel gaat, net als voorheen, wederom naar het oplossen van (zware) problemen.

Een oude volkswijsheid luidt: alles wat aandacht krijgt groeit. Dat geldt ook voor problemen. Natuurlijk moet er hulp zijn als de nood hoog is, maar om ervoor te zorgen dat problemen niet de pan uit rijzen is aandacht voor een sterke basis als tegenwicht nodig.

Wat helpt om:

  • Het vertrouwen in eigen kunnen van ouders te versterken?
  • Om ervoor te zorgen dat ze goed toegerust zijn om hun taak als opvoeder uit te kunnen voeren?
  • Om te beseffen dat het erbij hoort om regelmatig tegen dingen aan te lopen in je leven?

Daar is geen éénduidig antwoord op. Maar één succesje deel ik graag met jullie.

Een paar jaar geleden deed ik samen met een collega een onderzoek onder ouders op een basisschool in een wijk met veel problemen. Daarin gaven ze aan dat ze met andere ouders het liefst in contact kwamen via een koffie-inloop op school. Wij namen ons voor deze koffie-inloop op te starten en zo gauw mogelijk het stokje over te dragen aan ouders zelf.

Een weliswaar kleine, maar betekenisvolle supportgroep van zes ouders ontstond. Maar toen wij ons wilden (en ook moesten) terugtrekken durfde niemand van de ouders de verantwoordelijkheid op zich te nemen. De opbrengst tot dat tijdstip: in deze warme, supportende omgeving was het een moeder die haar theorie-examen maar niet geleerd kreeg, gelukt dat tóch te halen. Ook kreeg zij het voor elkaar op te komen voor haarzelf in de relatie tot haar man. Een andere moeder realiseerde haar droom om het buitenspelen van kinderen in de wijk te stimuleren door er op een heel praktische manier mee aan de slag te gaan. Een werkloze vader met een laag gevoel van eigenwaarde besefte hoe waardevol hij is voor zijn 6 kinderen. Ook wilde hij op zoek naar vrijwilligerswerk. En een van de moeders accepteerde dat ze hulp nodig had om de problemen in haar gezin aan te pakken. Te waardevol om zomaar los te laten!

Het stokje hebben wij daarom een jaar geleden overgedragen aan twee vrijwilligers van Home-Start. De groep bleef elkaar trouw elke week ontmoeten in de koffie-inloop.

Vandaag werd ik gebeld door de coördinator van Home-Start. De ouders hebben besloten elkaar om toerbeurten in hun eigen huis te ontvangen. De vader heeft inmiddels het vrijwilligerswerk waar hij naar op zoek was gevonden. Met veel plezier zet hij zich hier vier dagen per week voor in. Een van de moeders heeft na een scheiding haar eigenwaarde weer hervonden en de anderen voelen zich zelfverzekerder door het contact met elkaar. De koffie-inloop wordt opgeheven, de ouders kunnen nu op “eigen vleugels” verder en de support aan elkaar blijft bestaan!

Uitgelicht

Hoe krijg je goede contacten met  ouders?  Wat is er nodig om de opgroeiomgeving van leerlingen te verbeteren en het leerresultaat te vergroten? En wat kun jij doen om van ouders partners te maken. Tijdens de training Ouders als partners op scholen krijg je antwoord op deze en andere vragen.

Tags: Ouders, Sociale Netwerk Versterking

Auteur

  • Sterke basis

Lees ook

Eigen kracht of zoek het maar uit?

Ieder mens geeft inhoud aan taal en geeft zodoende betekenis aan woorden. Soms gebruiken we dezelfde woorden, maar is de bedoeling, of zelfs het verhaal waar het voor staat heel verschillend. Een persoonlijk voorbeeld hiervan is het gesprek dat ik met een collega had over het vooruitzicht op een ‘lekker ontspannen avondje’. meer…

Motiveren tot ‘een leven lang leren’

Een leven lang leren is momenteel het adagium van veel organisaties. Ingegeven door de snelle ontwikkelingen in de maatschappij waardoor continue verbetering en innoveren van de dienstverlening noodzakelijk is om te kunnen blijven concurreren. Hoe kan de (HR) manager professionals hierbij ondersteunen? In deze blog geeft Lucy Jacobs 11 eenvoudige tips om medewerkers te inspireren, stimuleren en faciliteren tot ‘een Leven lang leren. meer…