Blog

Kerst

Terug naar mijn wortels?

In ieders leven zijn er mensen die belangrijk zijn, mensen die je leven beïnvloeden, je verleden, heden en toekomst meeschrijven. Sommige van deze mensen zie je dagelijks, jaar in jaar uit, sommigen minder langdurig en minder frequent. Bijvoorbeeld je gezin en je familie, maar ook je buren, je voetbalcoach, je collega, de dominee, de winkeljuffrouw, ….

Het zou toch raar zijn als zij niet -meer- mogen meedenken in je plannen voor de toekomst!

Familiekaart

Bij het werken vanuit Sociale Netwerk Versterking (SNV), is de basis de visie:

  • Mensen en hun omgeving hebben het recht en zijn in staat om zelf ideeën, oplossingen en plannen te bedenken voor de kwesties in hun leven. – Iedere klant en zijn omgeving wordt dan ook vanaf het eerste contact vanuit deze visie tegemoet getreden. De visie is de basis van de werkwijze. Daarom is het niet een 1 op 1 methode.
  • Werken vanuit deze visie vraagt soms om een kanteling in attitude, benader- en zienswijze, van zowel de professional als de klant.

Terug naar mijn wortels?
De professional neemt dus geen zaken over. Zijn rol is die van procesbegeleider. Met behulp van meerdere visuele tools en een stappenplan ondersteunt hij klanten en hun omgeving meer zicht te krijgen op hun zorgen, krachten en wensen. Bijvoorbeeld met behulp van de Familiekaart!

De Familiekaart is een visuele en praktische tool waarmee de klant zijn familie in kaart brengt en hierover vertelt. Belangrijke verwanten, en beslissingen worden met verschillende kleuren en/ of symbolen geaccentueerd. Oftewel terug naar je wortels.

De tools binnen SNV vormen nooit een doel op zich, maar zijn hulpmiddelen voor en ván de klant, om met zijn steunfiguren tot eigen oplossingen te komen. Het maakt daarom niet uit welke kleuren en symbolen worden gebruikt. Het gaat niet om een keurige perfecte tekening in een  dossier.
Daarom hebben we het binnen SNV niet over een ‘Genogram’, maar een ‘Familiekaart’.

Tags: Sociale Netwerk Versterking, Wijkteams

Auteur

  • Guy de Hoop
  • Trainer en coach

Lees ook

Wijkteams: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Ik kwam bij Tina, een alleenstaande tienermoeder van 18 jaar. Ze was erg overstuur, had veel zorgen over haar schulden, ruzie met haar ex. Haar dochter, die normaal levendig en blij overkomt, zat als een angstig meisje in een hoek. meer…

Geheimhoudingsplicht: Balanceren met het delen van informatie

Beroepsgeheim, wat betekent dat eigenlijk? Bij het woord 'geheim' krijg ik een spannend gevoel in mijn buik, maar is dat allemaal wel zo spannend wat cliënten vertellen? meer…

Zin in Sociale Netwerk Versterking

De vakantie is nu echt voorbij en inmiddels heb ik alweer basistrainingen en vrijwilligerstrainingen gedraaid en volgende week starten ook de trainingen voor coaches en de leidinggevenden. Kortom, het cursusjaar is weer in volle gang. Het is heerlijk om met groepen aan de slag te kunnen met Sociale Netwerk Versterking (SNV). meer…