Blog

Wijkteams en rekening houden met een LVB

Zin in Sociale Netwerk Versterking

De vakantie is nu echt voorbij en inmiddels heb ik alweer basistrainingen en vrijwilligerstrainingen gedraaid en volgende week starten ook de trainingen voor coaches en de leidinggevenden. Kortom, het cursusjaar is weer in volle gang. Het is heerlijk om met groepen aan de slag te kunnen met Sociale Netwerk Versterking (SNV).

Het geven van SNV-gerelateerde cursussen draait om veranderen: informatie, begrip, inzicht, attitude, visie, enzovoorts worden geprikkeld. En hoewel de meeste cursisten niet tegen ‘eigen kracht en eigen regie’ zijn, kom ik ook regelmatig weerstand tegen. Om de oorzaak van de weerstand te begrijpen, kun je hem onderverdelen in 3 samenhangende niveaus:

  • Weten – bv. wat zijn de doelen, welke instrumenten kan ik inzetten, wat zijn de spelregels en de impact van SNV?
  • Kunnen – bv. hoe werkt het voor mij, welke middelen en ruimte heb ik hierbij nodig, wat gebeurt er als ik die flappen op tafel leg, hoe kan ik oefenen met een meedenkbijeenkomst?
  • Willen – bv. sluit het aan bij mijn overtuigingen, heb ik vertrouwen in deze werkwijze, wat vind ik van het werken buiten kantoortijden?

Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt – Johan Cruijff

Soms haal ik in trainingen Otto Scharmer aan. Hij maakt onderscheid in het veranderen vanuit het verleden en veranderen vanuit de toekomst. Het verleden is onze basis. De ervaringen en kennis die is opgedaan maken de mens tot wie hij is, de groep tot deze specifieke groep, de cursus tot juist déze cursus en zelfs de maatschappij tot waar we nu staan. Veranderen puur vanuit het verleden betekent dan bestaande strategieën en inzichten uitwerken en invoegen in de actuele situatie.

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt – Albert Einstein

Otto Scharmer gaat in zijn Theory U ervan uit dat de huidige dynamische tijd met de uitdagingen en veranderingen waar we voor staan vraagt om nieuwe antwoorden. Dus niet voortborduren op modellen en oordelen uit het verleden. Dit vraagt veel lef: loslaten van bekende patronen en zekerheden en het toestaan van/open staan voor nieuwe ervaringen.

Verwondering is het begin van alle wijsheid – Aristoteles

In de trainingen is veel ruimte voor barrières om zoveel mogelijk deelnemers de ruimte te geven onbevooroordeeld de werkwijze te ervaren.

Tags: Sociale Netwerk Versterking, Wijkteams

Auteur

  • # Corien Schaerlackens
  • Accountmanager

Lees ook

Hoe nam ik mijn belangrijkste besluiten… En met wie?

De werkwijze Sociale Netwerk Versterking (SNV) biedt meerdere instrumenten die de klant en zijn netwerk kunnen gebruiken om hun eigen levenspad en verhalen te verkennen. Ieder stukje en perspectief van dit pad is waardevol. meer…

Een goed netwerk

Enkele weken voor de zomervakantie werd ik gevraagd door een collega om in te steken bij een gezin waarin het nodige speelt. Het gezin bestaat uit vader Bert, moeder Ilona en hun drie kinderen Ilse van 8 jaar, Thom van 5 jaar en Julia van 2. Moeder is bekend met psychiatrische problematiek en was opgenomen in een GGZ instelling. Vader heeft de zorg voor de drie kinderen, maar kan dit niet combineren met zijn werk. Mensen uit de kerk zijn betrokken en alle drie de kinderen hebben een tijdelijk opvangadres gekregen binnen de kerkelijke gemeente. Goed geregeld zou je zeggen.  Maar…. meer…

Werken in wijkteams… Een pad met hobbels en valkuilen?

Nieuwe collega’s, nieuwe gewoonten, nieuwe werkwijzen, nieuwe methoden, nieuwe systemen, nieuwe werkplekken. Het werken binnen wijkteams is voor veel professionals in het sociale domein een pad met hobbels en valkuilen. meer…