Het boek “De KIM-methode”

Bestel nu
sluit formulier
Bestel nu

Het boek “De KIM-methode”

  • U dient de betaling te voldoen door het bedrag over te maken op IBAN NL80ABNA0536772967 t.n.v. MEEK2 B.V. te Dordrecht O.v.v. Boek De KIM-methode & uw naam.

Het boek “De KIM-methode”

MEEK2 presenteert je het boek De KIM-methode. Deze methode is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen een vijftal trainers van MEEK2.

KIM staat voor Krachtgericht – Integraal – Mensgericht

Herken je je hierin? Dan zul je je vast ook herkennen in dit boek. Dit boek gaat namelijk over jou als sociaal werker, die maatschappelijk werker, hulpverlener is, over je collega ‘s, over het boeiende én lastige vak dat jullie uitoefenen en dat steeds in beweging is.

Je kunt het boek bestellen voor €23,00 incl. portokosten.
Bij 5 of meer boeken; €21,00 incl. portokosten.

Bestel nu
  • uitgebreide omschrijving
  • praktische informatie

Uitgebreide omschrijving

Sociaal werk is een complex werkveld en een belangrijk onderdeel van een gezonde samenleving. Het is sterk in ontwikkeling en vraagt om  voortdurende bezinning en reflectie. Vaak wordt gehoord dat maatschappelijk werkers/hulpverleners individuele vragen van cliënten voornamelijk
individueel oppakken en weinig gebruik maken van (informele) netwerken en
collectieven. Is dat wel zo? Wat zijn hun aarzelingen en wat kunnen daarvoor dan goede redenen zijn? Wanneer er te veel gefocust wordt op individuele hulpverlening – die overigens op terechte gronden kan
plaatsvinden –, is het risico groot dat aanwezige hulpbronnen rondom het individu niet in beeld komen. Een gemiste kans. De sociaal-maatschappelijk werker kan dus actief bijdragen aan het tot stand komen van meer
verbinding tussen individu en zijn sociale omgeving.

De auteurs hebben op basis van hun visie, hun ervaringen en een combinatie van bestaande theorieën zoals Empowerment, Oplossingsgericht werken, Sociale Netwerk Versterking en Thema Gecentreerde Interactie, een werkbare methodiek ontworpen om de overgang van individueel naar meer collectief werken mogelijk te maken. Uiteindelijk hebben ze een route
bewandeld naar een nieuwe methodiek: de KIM-methode.

De auteurs Wilma van der Vaart en Wim Joosen specialiseerden zich in Oplossingsgericht werken. Zij zijn eigenaar, trainer, coach, supervisor en intervisor van ‘Cirkels, Bureau voor Oplossingsgericht werken’.

Medeauteurs Guy de Hoop en Corien Schaerlackens, werkzaam bij MEEK2 – Expertisecentrum Sociaal Werk, zijn ervaren werkers en trainers in Sociale Netwerk Versterking. Marie-José Knops, eigenaar van Trainingsbureau Kind in ‘t zicht, schreef mee vanuit haar brede ervaring als jeugdhulpverlener en trainer.

 

21 juni 2021;

In de uitgave van februari jl. van het vakblad Sociaal Werk is het boek ‘De KIM-methode’ gerecenseerd door Marianne Lenkhoff, ze is hoofddocent Social Work aan de HAN.

KIM is een acroniem en staat voor Krachtgerichte, Integrale en Mensgerichte methode. KIM is een handelingsmodel, vooral bedoeld voor sociaal werkers die werkzaam zijn in het domein Welzijn en Samenleving……

Lees de hele recensie hier ; Kremers2021_Article_Boek KIM

Praktische informatie

Kosten per boek;

€23,00 incl. portokosten. Bij 5 of meer boeken; €21,00 per stuk

Betaling:

Bedrag overmaken op IBAN; NL07 RABO 0372 7888 74                                                t.n.v. MEEK2 B.V. te Dordrecht

O.v.v. Boek De KIM-methode & je naam (eventueel organisatie)

Je krijgt jouw boek(en) na betaling toegezonden.