11 voordelen van werknemers met autisme

Wist u dat? Werknemers met autisme logisch kunnen nadenken, een goed concentratie hebben en zeer loyaal zijn. Werknemers met autisme beschikken over veel kwaliteiten en talenten. Mensen met autisme zijn uiteraard volwaardige werknemers, maar met een aantal zaken dient u als bedrijf of instelling rekening te houden.

Voordelen

 • Logisch denken en probleemanalyse
 • Oog voor detail en nauwkeurigheid
 • Concentratie
 • Leergierigheid en een uitstekend geheugen
 • Betrouwbaarheid en loyaliteit
 • Specifieke vaktechnische vaardigheden en kennis
 • Werkmotivatie
 • Resultaatgerichtheid en verantwoordelijkheidszin
 • Oprechtheid en eerlijkheid
 • Routines en vasthoudendheid
 • Creativiteit

“Veel volwassenen met autisme ontwikkelen strategieën om de moeilijkheden die ze ondervinden te camoufleren en compenseren”, vertelt Herbert Roeyers, hoogleraar klinische en gezondheidspsychologie aan de Universiteit Gent. “Het is voor buitenstaanders dan ook vaak moeilijk om aan hun gedrag nog te merken dat er autisme in het spel is. Pas in ongewone of complexe situaties kan plots duidelijk worden dat ze het moeilijk hebben. Zoals small talk met een onbekende klant, of een plotse verandering in het werkschema.”

Roeyers: “Voor een beter begrip is het heel belangrijk dat autisme niet alleen gedefinieerd wordt in termen van beperkingen en problemen. Want anders georganiseerde en functionerende hersenen hebben ook flink wat voordelen, zij het dat die variëren van individu tot individu, zoals dat ook bij mensen zonder autisme het geval is. Generaliseren is met andere woorden uit den boze: iedere persoon met autisme is uniek.”

“Doordat mensen met autisme beperkte en repetitieve interesse- en activiteitenpatronen hebben, kunnen ze zich bijvoorbeeld sterk in iets verdiepen en heel gefocust werken. Verder hebben ze doorgaans een uitzonderlijk waarnemingsvermogen en geheugen, merken ze snel detailfouten op en beschikken ze over sterke analytische denkcapaciteiten. Nog andere kwaliteiten zijn hun loyaliteit, hun onbevooroordeelde aanpak en hun creativiteit. Dit alles zorgt er niet alleen voor dat ze in bepaalde studierichtingen en opleidingsonderdelen écht uitblinken, maar ook dat ze voor sommige jobs meer geschikt zijn dan mensen zonder autisme.”

10 nuttige communicatietips

Mensen met autisme zijn uiteraard volwaardige gesprekspartners, maar met een aantal zaken hou je toch beter rekening. Zo hebben ze het vaak moeilijk met het interpreteren van non-verbale signalen – intonatie- of volumeverandering in de stem, gezichtsexpressies en gebaren – en nemen ze beeldspraak heel vaak letterlijk. Deze tips kunnen daarom een handige leidraad vormen:

 • Gebruik korte, directe en eenduidige zinnen.
 • Herhaal gerust je zin als je dat nodig acht, het zal niet als beledigend worden ervaren.
 • Verwoord de boodschap positief: vertel wat wél, niet wat niét gebeurt.
 • Laat gerust wat stilte vallen tussen je zinnen en vragen. Dankzij die ademruimte zal je gesprekspartner de informatie vlot(ter) verwerken.
 • Wees zo expliciet mogelijk in je tijdsaanduidingen: vermijd dus ‘zo meteen’ en ga voor ‘binnen vijf minuten’.
 • Ondersteun de boodschap met visuele informatie.
 • Stem je verbale en niet-verbale boodschap op elkaar af, zodat ze elkaar niet tegenspreken.
 • Kies indien mogelijk een prikkelarme omgeving als ‘gespreksdecor’, zodat je gesprekspartner zich beter kan concentreren.
 • Vermijd aanrakingen – mensen met autisme zijn vaak over- of ondergevoelig voor zintuiglijke prikkels.
 • Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Maar dat geldt uiteraard voor iedereen.

 

Verslag Inspiratiebijeenkomst Sociale Netwerk Versterking