Maandelijks archief: maart 2016

Klijnsma: 8 miljoen voor strijd tegen armoede en schulden

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt twee maal 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede en schulden bestrijden. “Er wordt zulk fantastisch werk verricht door vrijwilligers en medewerkers van organisaties die mensen in de financiële problemen bijstaan. Ik geef hen graag een steuntje in de rug door projecten te ondersteunen die landelijke betekenis hebben en die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede en schulden.”

Hoe verloopt de transformatie jeugd?

Autisme: wil je snel ga langzaam….

Gemeenten rapporteren regelmatig over de transformatie van de jeugdhulp. Hiervoor peilt de VNG vier keer per jaar de voortgang onder alle jeugdregio’s. De vierde voortgangsrapportage is nu beschikbaar en geeft een goed inzicht over het laatste kwartaal van 2015.

Kinderombudsman: zorgen over deskundigheid wijkteams

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Een jaar na de invoering van de jeugdwet constateert de Kinderombudsman dat de jeugdhulp nog niet op orde is. De zorgen over de deskundigheid van de wijkteams zijn niet verdwenen en ook de toegang tot de hulp en de aanbodgerichte werkwijze blijven een knelpunt. Huisartsen zijn onvoldoende geïnformeerd over het hulpaanbod, wat doorverwijzen lastig maakt.

MEEK2 doet mee aan Sociaalweb

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Met meer dan 13.000 unieke bezoekers per maand is het online platform Sociaalweb een belangrijke informatiebron voor veel beroepskrachten in het sociaal domein. Voor MEEK2 reden om zich aan te sluiten bij Sociaalweb.

Vooronderzoek omvangschatting huiselijk geweld

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

De omvangschatting uit 2009 van plegers en slachtoffers van huiselijk geweld kan worden herhaald. De schatting van het aantal slachtoffers kan bovendien worden verbeterd. Dat blijkt uit een vooronderzoek van onderzoeksbureau Intraval.

Hangjongeren in parken eerder op slechte pad dan hangjongeren uit winkelcentra

Autisme: wil je snel ga langzaam….

Van praktijkschoolleerlingen tot gymnasiasten, ongeveer 80 procent van jongeren uit alle sociale lagen hangt wekelijks rond. En dat is minder onschuldig dan het lijkt: volgens Evelien Hoeben kan het leiden tot criminaliteit. Zij deed onderzoek onder ruim 800 Haagse jongeren, namens de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Samenwerking zorg en welzijn bij aanpak eenzaamheid moet beter

Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

Beroepskrachten en vrijwilligers uit de sociale sector krijgen steeds meer te maken met eenzaamheid. Dit blijkt uit de nieuwe frontliniepeiling ‘De aanpak van eenzaamheid. Wat vindt u?’ van Movisie. De helft van de ondervraagden wordt jaarlijks meer dan twintig keer geconfronteerd met eenzaamheid. Negentig procent vindt de samenwerking tussen sociale- en zorgprofessionals bij de aanpak onmisbaar. Driekwart van alle ondervraagden stelt dat deze samenwerking beter kan.

Aantal daklozen in zes jaar met driekwart toegenomen

Iedere jongere heeft recht op een JIM

In Nederland kwamen er tussen 2009 en 2015 iets meer dan 13 duizend daklozen bij. Dit is een toename van 74 procent. Het aantal daklozen met een niet-westerse herkomst is in diezelfde periode verdubbeld. De toename van het aantal autochtone daklozen was iets minder groot. Dit meldt CBS. De werkwijze Sociale Netwerk Versterking helpt daklozen bij het (her)opbouwen en versterken van hun sociale netwerk.

Integratie vluchtelingen heeft structurele aandacht nodig

Autisme: wil je snel ga langzaam….

De mythe van tijdelijkheid rond de komst van vluchtelingen en migranten moet worden doorbroken. We moeten accepteren dat integratie structurele aandacht nodig heeft. Dat stellen sociale wetenschappers dr. Arjen Leerkes en dr. Peter Scholten van de Erasmus Universiteit Rotterdam in hun essay ‘Landen in Nederland: de vluchtelingenstroom in integratieperspectief’, dat zij schreven in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.