Maandelijks archief: mei 2016

Gastblog: “Het IPP en (het) IK”

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Bij de invoering van het IPP moest ik even schakelen; wat is nu toch de bedoeling?, wat verwachten ze van mij? Na een uitvoerige analyse (met mijn linkerhersenhelft) besefte ik dat ik eindelijk eens gebruik mocht maken van mijn creatieve kwaliteiten (de rechterhersenhelft), en dat onder werktijd! Lees nu de gastblog van Elke Eggens van MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Wijkteams worstelen met ethiek

Autisme: wil je snel ga langzaam….

Ethische dilemma’s blijven onderbelicht in wijkteams. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Ethiek en en Gezondheid (CEG). De nadruk op professionele samenwerking kan ten koste gaan van andere waarden zoals het zorgvuldig omgaan met het beroepsgeheim en de bescherming van privacy van cliënten.

Zelfredzaamheid Wmo-cliënten gering

Iedere jongere heeft recht op een JIM

De zelfredzaamheid van mensen die onder de Wmo vallen is gering. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Minder dan 10% van hen kan de problemen zelfstandig oplossen. Ook biedt bij 40% van de Wmo-gebruikers het eigen netwerk bij de meeste problemen onvoldoende hulp; dat geldt ook voor 20% van de multiprobleemhuishoudens.

Rotterdam start pilot signalering sociaal isolement

Autisme: wil je snel ga langzaam….

Met een pilot in de wijk Crooswijk werkt de gemeente Rotterdam aan het signaleringsnetwerk Meld Isolement. Dit netwerk is bedoeld om sociaal isolement eerder te ontdekken. Daarmee wordt voorkomen dat Rotterdammers die geïsoleerd leven in ernstige problemen raken zonder dat iemand dat in de gaten heeft.

Voetballen en muziek maken werkt preventief bij risicojongeren

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Jongerenwerk dat zich richt op talentontwikkeling – bijvoorbeeld muziek maken of sporten – blijkt jeugdcriminaliteit te helpen voorkomen. Maar dit geldt alleen voor jongeren die nog geen delicten plegen, of die alleen beginnend crimineel gedrag vertonen. Bij jongeren die al op het criminele pad zijn, sorteren de programma’s maar weinig effect.

Nieuwe hoogleraar Transformeren voor de Jeugd

Autisme: wil je snel ga langzaam….

Chijs van Nieuwenhuizen is per 1 mei benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Transformeren voor de Jeugd. De leerstoel is ingebed in Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan Tilburg University, en binnen Tranzo verankerd in de Academische Werkplaats Jeugd.