Maandelijks archief: juni 2016

Leer nu coachend leidinggeven

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Voor professionals en leidinggevenden in het sociaal domein is er de laatste jaren veel veranderd. De driedaagse training Krachtgericht coachend leidinggeven sluit aan bij de vele veranderingen, verwachtingen en nieuwe inzichten waar leidinggevenden en professionals mee te maken hebben, waarbij er niet één manier van leidinggeven is.

Handreiking over aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

Hoe promoten en ondersteunen gemeenten de aandachtsfunctionaris kindermishandeling binnen onderwijs- en kinderopvangorganisaties? De Academische Werkplaats Jeugd in Twente inventariseerde dit samen met de Academische Werkplaats Kindermishandeling. Met de resultaten is een handreiking opgesteld.

Richtlijnen terminologie seksuele uitbuiting van kinderen

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen zijn complexe fenomenen en vragen een multidisciplinaire aanpak. Belangrijk daarbij is dat eenduidige terminologie wordt gebruikt. Er bestaan nationaal en internationaal namelijk verschillende termen voor (vormen van) seksueel geweld tegen kinderen. Dit bemoeilijkt de aanpak ervan.

10 praktische vuistregels privacy jeugdhulp

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals maken in een manifest afspraken over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels opgesteld.

Prijsvraag: lokale aanpak eenzaamheid

Factsheet familiegroepsplan beschikbaar

De Nationale Eenzaamheid Prijs van Coalitie Erbij staat dit jaar in het teken van de lokale aanpak van eenzaamheid. Heeft u een lokale activiteit ontwikkeld waarmee eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd? En is daar een gemeente bij betrokken? Ding dan mee naar de Nationale Eenzaamheid Prijs 2016 en maak kans op € 5.000.

Jongeren uit jeugdzorg vragen op latere leeftijd vaak uitkering aan

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Jongeren met een achtergrond in de jeugdzorg doen, eenmaal volwassen, een groot beroep op de Wajong, bijstand en de zorg. Gemeenten krijgen dus vaak opnieuw met dezelfde personen te maken, maar dan op een latere leeftijd. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Hoe ga je om met eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse ouderen?

Autisme: wil je snel ga langzaam….

De laatste cijfers van het RIVM over eenzaamheid in Nederland (2013) laten zien dat 60 procent van volwassenen met een niet-westerse achtergrond zich eenzaam voelt. Bij autochtone Nederlanders is dit ruim 35 procent. Hoe komt het dat dit percentage zo hoog en het verschil zo groot is? Een nieuwe verkenning van het Kennisplatform Integratie & Samenleving biedt antwoord op deze vragen en geeft handvaten voor beleid om de eenzaamheid bij migrantenouderen te verminderen.

VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap snel een feit

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

De ratificatie van het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ is hoogstwaarschijnlijk in juli een feit. Deze week deponeert de regering een door Koning Willem-Alexander ondertekende akte van het verdrag bij de Verenigde Naties in New York. Dan duurt het nog maximaal 30 dagen voordat het verdrag in werking treedt. Dit zal dus hoogstwaarschijnlijk halverwege juli zijn.

Zorg kan niet zonder ervaringsdeskundigheid

Iedere jongere heeft recht op een JIM

De combinatie professionaliteit en ervaringsdeskundigheid werd in eerste instantie gezien als iets onwenselijks. Je was óf ervaringsdeskundige óf professioneel opgeleid sociaal werker. Een onnodige scheiding van twee voor elkaar relevante werelden, meende Alie Weerman van de Hogeschool Windesheim.

Hoe gaat het met kwetsbare kinderen in uw gemeente?

Autisme: wil je snel ga langzaam….

Een aantal groepen kwetsbare kinderen in Nederland krijgt te weinig aandacht, zo blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten, de jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland.