Maandelijks archief: augustus 2016

Aantal kinderen in bijstandsgezinnen groeit

Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

In 2015 woonden er in Nederland meer kinderen in bijstandsgezinnen dan een jaar eerder: 226 duizend tegen 223 duizend. Dat is een stijging van 1,3 procent. Het aantal bijstandsgezinnen met een of meer kinderen is in die periode ongeveer gelijk gebleven, gemiddeld zijn ze dus kinderrijker geworden. Deze ontwikkeling is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal kinderen van Syrische herkomst. Dit meldt CBS.

Sociaal Netwerker haalt oudere uit sociaal isolement

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, dat willen we allemaal. Maar soms lukt dat niet. Soms hebben ouderen daar hulp bij nodig. Om die reden heeft seniorenorganisatie ANBO dit voorjaar vrijwilligers opgeleid tot Sociaal Netwerker. Zij helpen ouderen weer mee te doen met de maatschappij.

Factsheet familiegroepsplan beschikbaar

Factsheet familiegroepsplan beschikbaar

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere.

Het Begint met Taal: taalcoaching door vrijwilligers

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Taalonderwijs aan nieuwkomers vergroot het taalgevoel, verbindt met de Nederlandse samenleving en geeft meer zelfvertrouwen. De landelijke netwerkorganisatie Het Begint met Taal steunt vrijwilligers(organisaties) en adviseert gemeenten. Het Begint met Taal bestaat naast het reguliere taalonderwijs, de lessen zijn kleinschalig en toegespitst op de praktijk.