Maandelijks archief: september 2016

10-Dagen Kalender, de springplank voor jouw sprong

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Hoe ga je om met rolconflicten? Wat zijn de kenmerken van autisme? En versta jij de kunst van het vragenstellen? Tijdens de 10-Dagen Kalender van MEEK2 krijg je antwoord op deze en andere uitdagende vragen. De 10-Dagen Kalender is bedoeld voor jou en vindt plaats in de periode van 31 oktober tot en met 28 november 2016.

Meer aandacht nodig voor preventief signaleren onveiligheid bij jeugdigen

Iedere jongere heeft recht op een JIM

De vijf samenwerkende jeugdinspecties (Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein) constateren dat gemeenten en de diverse partijen in het sociaal domein al veel aandacht hebben voor het signaleren van onveiligheid bij jeugdigen. In de zes gemeenten die zijn onderzocht zijn diverse voorbeelden van het creëren van een samenhangend netwerk, het signaleren, handelen en toeleiden naar passende zorg.