Maandelijks archief: december 2016

Expertisenetwerk jonge kind in Amsterdam

Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

In Amsterdam is het Expertisenetwerk jonge kind ingericht. Dit is een kennisnetwerk voor het jonge kind (10 maanden tot zes jaar). In totaal doen 21 instellingen mee aan het netwerk. Zij vaardigen experts jonge kind af die als expertiseteam beschikbaar zijn voor consultatie en advies.

Gemeenten maken stappen in de begeleiding van kwetsbare jongeren

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Gemeenten hebben kwetsbare jongeren steeds beter in beeld en zijn meer in staat om hun passende ondersteuning te geven. Desondanks bestaat het risico dat bepaalde groepen jongeren buiten beeld van de gemeente raken en dat zij niet de nodige ondersteuning krijgen om aan het werk te komen.

Handreiking over regie op de aanpak van kindermishandeling

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vindt dat de aanpak van kindermishandeling topprioriteit moet zijn in het jeugdbeleid van gemeenten. Om gemeentebesturen te ondersteunen bij de regie op het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling, heeft zij een handreiking ontwikkeld.

11 voordelen van werknemers met autisme

Verslag Inspiratiebijeenkomst Sociale Netwerk Versterking

Wist u dat? Werknemers met autisme logisch kunnen nadenken, een goed concentratie hebben en zeer loyaal zijn. Werknemers met autisme beschikken over veel kwaliteiten en talenten. Mensen met autisme zijn uiteraard volwaardige werknemers, maar met een aantal zaken dient u als bedrijf of instelling rekening te houden.

Amsterdam gaat strijd met eenzaamheid aan

Iedere jongere heeft recht op een JIM

De afgelopen jaren is het aantal eenzame Amsterdammers toegenomen. Meer dan één op de tien Amsterdammers voelt zich ernstig eenzaam en een derde voelt zich matig eenzaam. Eenzame mensen hebben meer risico op gezondheidsproblemen zoals depressie, hart- en vaatziekten en een ongezonde leefstijl. Daarom is het bestrijden van eenzaamheid een nieuwe prioriteit in de Nota Volksgezondheid.