Maandelijks archief: januari 2017

Handreiking voor onafhankelijke cliëntondersteuning

Training Krachtgericht coachend leidinggeven start op 11 januari 2018

Volgens de Wmo moet een gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. De invoering van cliëntondersteuning blijkt in de praktijk complex, inwoners maken er nog relatief weinig gebruik van. Daarom hebben de VNG…

Beter schooladvies dankzij consulent jonge risicokinderen

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Consulenten jonge risico kinderen (CJRK) zijn experts op het gebied van onderwijs aan jonge kinderen en geven advies aan ouders, scholen en professionals. Friesland zet ze in, omdat een doorstroom van peuters richting onderwijs niet altijd vanzelfsprekend is.