Maandelijks archief: juli 2017

Wijkteams en diversiteit

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht de stand van zaken, de succes- en faalfactoren, verbetermogelijkheden en behoeften aan diversiteit bij wijkteams in Nederland.