Maandelijks archief: augustus 2018

Mobiliteit vergroten om eenzaamheid te verminderen

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

In Strijen startte in het voorjaar van 2018 een haal- en brengservice: vrijwilligers brengen senioren op verzoek naar winkel, dokter, kapper, vrienden of (klein)kinderen. Dorpsshuttle Wielewaal is een elektrisch – dus duurzaam – autootje en rijdt voor een kleine vergoeding van A naar B en terug. Naast mobiliteit biedt de Wielewaal senioren ook sociaal contact.

Privacy App Jeugd volledig vernieuwd

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

De Privacy App Jeugd is nu helemaal aangepast aan de nieuwe Europese wetgeving rond privacy (AVG). Ook bevat de app nu informatie op maat voor jeugdbeschermers, medewerkers in de jeugd-GGZ, wijkteams en gemeenten. De app bevatte eerder alleen informatie over privacyvraagstukken voor jongeren en jeugdhulpverleners.

Ouderen overwegen vaker een verhuizing

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Ouderen dachten in 2015 vaker over een verhuizing na dan in voorgaande jaren. Het aandeel 65-plushuishoudens dat aangaf eventueel te willen verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015. Het aandeel dat zei beslist te willen verhuizen, bleef met 3 procent stabiel. Dat blijkt uit een 7 augustus verschenen onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Richt onafhankelijke cliëntondersteuning ook op werk en inkomen

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt extra middelen (55 miljoen euro) beschikbaar voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is broodnodig om een impuls te geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Ouderenadviseurs spelen hierbij een belangrijke rol. Veel ouderenadviseurs van KBO-PCOB komen achter de voordeur bij ouderen en geven ondersteuning bij keukentafelgesprekken en toegang tot zorg.

Youth Wiki: sociale inclusie van jongeren in Europa

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Zweden heeft een strategie ontwikkeld om de sociale inclusie te bevorderen van kwetsbare jongeren die niet werken of studeren. In de Youth Wiki delen 27 landen deze en andere strategieën, met als doel de Europese samenwerking op de 8 actiegebieden van de Europese Jeugdstrategie 2010-2018 te stimuleren.

Aantal scholen voor 10- tot 14-jarigen verdubbeld

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Het aantal scholen voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van zes naar twaalf. Minister Slob (OCW) heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot goedgekeurd.

Kind gebaat bij POH-er Jeugd-GGZ

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Jongeren kunnen sneller en dichtbij huis geholpen worden door een POH-er Jeugd-GGZ in een huisartsenpraktijk. Steenwijkerland draaide een succesvolle pilot hiermee en gaat deze verder doorvoeren in de gemeente.

Veel knelpunten bij de aanpak van geweld tegen ZMV-vrouwen

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Bij de aanpak van (huiselijk) geweld tegen ZMV-vrouwen (zwart/migrant/vluchteling), spelen wel meer dan honderd knelpunten een rol. De problemen waar professionals en organisaties tegenaan lopen, zijn tijdens een bijeenkomst van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op een rijtje gezet.

Meer deskundigheid nodig voor complexe psychische problematiek in de wijk

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners willen meer professionals in de wijk die deskundig zijn in het signaleren en ondersteunen van mensen met complexe psychische problemen. Dit blijkt uit een onderzoek onder de deelnemers van het landelijke Nivel Panel Verpleging & Verzorging.

JOGG: gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Eén op de zeven kinderen in ons land is te zwaar. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) staat een gezamenlijke aanpak voor tussen gemeenten, zorg-, welzijns-, onderwijs- en sportprofessionals om kinderen gezonder te laten eten en drinken en meer te laten bewegen. Een effectieve aanpak, zo blijkt uit de positieve resultaten in Apeldoorn, Brummen, Hattem, Lochem en Voorst. Deze gemeenten hebben de aansluiting bij JOGG inmiddels met drie jaar verlengd. En ZonMw heeft een half miljoen subsidie verstrekt voor de regio Zaanstreek-Waterland voor een uitgebreide JOGG-aanpak.

Subsidieoproep niet-acute hulpbehoefte verward gedrag

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Wilt u in uw regio werken aan het doelmatig en efficiënt organiseren van niet-acute lokale en/of regionale advies- en meldpunten voor mensen die de grip op hun leven tijdelijk kwijt zijn? Dan kunt u nu subsidie aanvragen bij ZonMW. De deadline is 18 september 2018 om 14.00 uur.

Deelnemers ontevreden over resultaat pilot vechtscheidingen

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Ouders die deelnamen aan de pilot ‘Recht doen aan je kind’ zijn van mening dat de interventie maar weinig resultaat heeft gehad. Tegelijkertijd is er mogelijk wel sprake van een afname van de conflictfrequentie af en een toename van de relatiekwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

Meer samenwerking nodig bij hulp aan multiprobleem gezinnen

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren. Hiervoor wil het ministerie een domein overstijgende aanpak stimuleren. Als basis daarvoor brachten het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies de huidige stand van zaken van onderzoek naar deze problematiek in kaart.

Apeldoorn komt met nieuwe aanpak om verwarde personen te helpen

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

De gemeente Apeldoorn heeft vanaf komend najaar een meldpunt dat 24 uur per dag te bereiken is voor mensen die verward gedrag signaleren. Via dit meldpunt wordt de juiste professionele zorg ingeschakeld. Daarnaast komt de gemeente met een nieuw systeem dat begeleiders en zorgverleners kunnen gebruiken bij digitale informatie-uitwisseling over een cliënt. Dat meldt de Stentor.

Samen sterker in aanpak armoede en eenzaamheid

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

De gemeente Westerwolde heeft onderzoek gedaan naar armoede en eenzaamheid onder haar inwoners. Doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van het dagelijkse leven van mensen in armoede en/of eenzaamheid.

Verschillen tussen mannen en vrouwen met dementie

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

In onderzoek is te weinig aandacht voor de verschillen tussen mannen en vrouwen met dementie. Dat is één van de conclusies van een artikel in het belangrijke wetenschappelijke tijdschrift Nature Reviews Neurology, van juli 2018. De onderzoekers van het “Women’s Brain Project” en het “Alzheimer Precision Medicine Initiative” schreven een artikel over de diverse verschillen.