Maandelijks archief: september 2018

Pleidooi voor minimumstandaard ouderlijk gezag

Iedere jongere heeft recht op een JIM

De voorbereiding op het ouderschap hoort al op school te beginnen. Dat stelt Jan Willems, onderzoeker structurele preventie van Adverse Childhood Experiences bij de Universiteit Maastricht. In een artikel voor…

Zwolle: Nieuw meldpunt om personen met verward gedrag te helpen

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

De aandacht voor personen met verward gedrag neemt de laatste jaren toe. Het is voor iedereen belangrijk om te weten waar je terecht kunt als er zorgen zijn om mensen met verward gedrag. Vanaf 1 september 2018 kunnen professionals en inwoners dit 24/7 melden bij team VIA van GGD IJsselland.

Subsidie voor verbeteren ondersteuning statushouders

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Gemeenten en zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar praktijkprojecten voor het versterken van de positie en de regie van statushouders. Het subsidietraject staat ook open voor onderzoeksprojecten om psychotrauma bij statushouders vroeg te signaleren.

Toenemend beroep op mantelzorg vergroot problemen op de werkvloer

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Werkgevers verwachten dat werkende mantelzorgers de komende jaren meer problemen gaan geven. Dat komt onder meer door de bezuinigingen op de zorg en de toenemende vergrijzing. Er wordt een intensiever beroep op mantelzorgers gedaan en ook vaker langdurig. Dit levert spanning op met de verplichtingen als werknemer.

Preventie psychische problemen gezinsherenigers in Zaanstad

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

De laatste jaren zijn er in verhouding veel nareizende gezinsleden van statushouders naar Nederland gekomen. De gemeente Zaanstad start begin september met een pilot waarin de interventie ‘MindFit’ wordt aangeboden aan Syrische mannen en vrouwen die maximaal een jaar in Zaanstad wonen.