Aantal meldingen van achterlating neemt toe

Het aantal meldingen van jongeren die door hun ouders in het buitenland worden achtergelaten neemt toe, aldus het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA). De komende weken voert het knooppunt weer campagne om omstanders, zoals docenten, te vragen alert te zijn op signalen.

Er is geen landelijke registratie van achterlating. Maar het LKHA merkt dat het aantal jongeren dat zich bij het knooppunt meldt, toeneemt. In de eerste vijf maanden van dit jaar is het drukker dan in de voorgaande jaren. Tot nu toe zijn er 15 gevallen gemeld. In heel 2015, toen het LKHA werd opgericht, waren het er 23. In 2016 en 2017 betrof het respectievelijk 26 en 30 gevallen.

Meldingsbereidheid

De cijfers zijn volgens Diny Flierman, manager bij het LKHA waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg. “Overigens betekent de toename van het aantal meldingen niet dat het aantal achterlatingen ook toeneemt, het zegt vooral iets over de meldingsbereidheid.”

Een reden voor achterlating is soms dat ouders willen voorkomen dat hun kind teveel verwestert en zich verder afkeert van de familietradities en de cultuur in het land van herkomst. Jongeren die worden achtergelaten in het buitenland hebben vaak een laag IQ of een beperking, maar het zijn ook relatief vaak meisjes met een hoge opleiding. Zij zijn vaak terughoudend om hulp te zoeken.

Veilig Thuis

Omdat de zomer eraan komt, vraagt het LKHA aandacht voor deze jongeren in een campagne. Deze richt zich op docenten en andere begeleiders. Zij krijgen het advies om geen contact op te nemen met de ouders, maar met de leerling zelf. Ook kunnen ze deskundigen inschakelen van bijvoorbeeld Veilig Thuis.

Bron: Huiselijkgeweld.nl

Iedere jongere heeft recht op een JIM