Aantal scholen voor 10- tot 14-jarigen verdubbeld

Het aantal scholen voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van zes naar twaalf. Minister Slob (OCW) heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot goedgekeurd.

De zogeheten 10-14-scholen zijn samenwerkingsverbanden tussen basis- en middelbare scholen en moeten de overstap van de basis- naar de middelbare school versoepelen. Die overstap is namelijk niet voor alle leerlingen makkelijk, schrijft het ministerie van Onderwijs. ‘Soms zijn leerlingen nog niet toe aan de stap naar de middelbare school en hebben ze iets meer tijd nodig’. Ook komt het voor dat leerlingen vanwege een taalachterstand of problemen thuis minder makkelijk kunnen aanhaken.

Het ministerie onderzoekt de kwaliteit van de nieuwe scholen. ‘Ik wil deze scholen graag de ruimte geven om te ontdekken wat het beste werkt voor de leerlingen’, zegt minister Slob. De zes bestaande scholen staan in Amsterdam, Ridderkerk, Zwolle, Groningen, Zetten en Gorinchem. In Rotterdam, Dordrecht, Nijmegen/Groesbeek, Sneek, Emmeloord en Horst komen nieuwe 10-14-scholen.

Bron: Ministerie van OCW

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking