Aantal zelfdodingen onder jongeren fors toegenomen

Het aantal zelfdodingen onder jongeren van 10 tot 20 jaar is flink gestegen. In 2016 maakten 48 tieners een einde aan hun leven, tegenover 81 in 2017. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Het zijn vooral oudere tieners die zelf uit het leven stappen. Onder jongeren en jongvolwassenen is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. Vorig jaar ging het om ruim een kwart van de overleden 10- tot 30-jarigen. In deze leeftijdsgroep overleed 15 procent aan kanker, 10 procent door verkeersongelukken en 5 procent aan hart- en vaatziekten.

Ook het totale aantal zelfdodingen is in 2017 toegenomen, van 1.894 naar 1.917. Een verklaring voor de toename heeft het CBS niet, omdat daar geen onderzoek naar is gedaan.

Bron: NJi

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking