ADHD: richt behandeling ook op risicogedrag

De diagnostiek en behandeling van jongeren met ADHD moet meer aandacht besteden aan de oorzaken van risicogedrag. Dat concludeert Tycho Dekkers uit onderzoek waarop hij op 28 januari promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

Jongeren met ADHD vertonen meer risicogedrag dan andere jongeren, zoals verkeersovertredingen, delinquentie en vroege seksuele activiteit. Dat gedrag kan ernstige gevolgen hebben voor de jongeren en hun omgeving. Dekkers vergeleek het risicogedrag van kinderen en jongeren met ADHD met dat van andere jongeren. Ook onderzocht hij hun gevoeligheid voor de invloed van leeftijdsgenoten en ouders.

Dekkers adviseert in de behandeling van jongeren met ADHD aandacht te besteden aan de kwaliteit van hun beslissingen. Hun zwakke punt is namelijk niet dat ze per definitie meer risico’s nemen dan andere jongeren, maar dat ze slechter zijn in het inschatten van de mogelijke negatieve gevolgen van hun keuze. Daarom is het goed om hen een stapsgewijze beslisstrategie aan te leren: alle opties van een keuze vaststellen, de consequenties inventariseren, de consequenties wegen en op basis daarvan een beslissing nemen.

De sociale omgeving van jongeren met ADHD lijkt een belangrijke rol te spelen in hun risicogedrag. Zij worden vaker afgewezen door leeftijdsgenoten en hebben vaker ‘foute’ vrienden. Ouders hebben juist een beschermende rol, aldus Dekkers. Als ouders veel weten over het leven van hun kind, kan het kind beter weerstand bieden aan de negatieve invloed van leeftijdsgenoten. Daarom kunnen interventies die zich richten op een betere interactie tussen jongeren met ADHD en hun ouders risicogedrag verminderen.

Dekkers deed zijn onderzoek bij De Bascule, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, waar hij coördinator is van de expertisegroep ADHD.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut