Amsterdam gaat strijd met eenzaamheid aan

De afgelopen jaren is het aantal eenzame Amsterdammers toegenomen. Meer dan één op de tien Amsterdammers voelt zich ernstig eenzaam en een derde voelt zich matig eenzaam. Eenzame mensen hebben meer risico op gezondheidsproblemen zoals depressie, hart- en vaatziekten en een ongezonde leefstijl. Daarom is het bestrijden van eenzaamheid een nieuwe prioriteit in de Nota Volksgezondheid.

Gezien de verwachte (demografische) ontwikkelingen zal het aantal eenzame Amsterdammers de komende jaren verder toenemen als er geen maatregelen worden genomen. Wethouder Zorg, Eric van der Burg: Het is meer dan terecht dat de gemeenteraad recentelijk opdracht heeft gegeven voor de ontwikkeling van een apart programma voor de bestrijding van eenzaamheid. De eerste voorbereidingen voor een Amsterdamse aanpak tegen eenzaamheid zijn inmiddels in volle gang.” Het programma sluit aan bij de ervaringen en lessen die zijn opgedaan bij de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG). Zo zal net als bij de AAGG specifiek worden ingezet op doelgroepen waar eenzaamheid zich vooral manifesteert.

Nota Volksgezondheid 2017-2020

Wethouder Van der Burg: “Het verbeteren van de gezondheid van Amsterdammers is geen sprint, maar een marathon. Gedrag en gezondheid veranderen we niet van vandaag op morgen. Hoewel Amsterdammers weliswaar steeds minder overgewicht hebben en steeds ouder worden, blijven tegelijkertijd hardnekkige gezondheidsverschillen tussen verschillende groepen Amsterdammers bestaan. Daarom zetten we ook de komende vier jaar weer in op het verminderen van roken en alcoholgebruik, actieve leefstijl en gezond gewicht en angst en depressie.”

Elke vier jaar stelt Amsterdam de lokale gezondheidsnota vast. Hierin staan de prioriteiten op het gebied van collectieve preventie: hoe wil de gemeente de gezondheid bevorderen en gezondheidsverschillen tussen bepaalde groepen inlopen. Eenzaamheid is een nieuwe prioriteit in deze nota.

Iedere jongere heeft recht op een JIM