Amsterdam moet ervaringsdeskundigen actief bij ontwikkeling én uitvoering beleid betrekken

De nieuwe Amsterdamse coalitie wil iedereen de kans bieden om te worden wie ze willen zijn. “Dat is een veelbelovende start voor alle Amsterdammers, dus ook voor kwetsbare Amsterdammers”, zegt directeur Deborah Lauria van Cliëntenbelang Amsterdam in een reactie op het coalitieakkoord van het nieuwe Amsterdamse college. Cliëntenbelang is verheugd dat de coalitie zich gaat inzetten voor een inclusieve samenleving, een rechtvaardige stad waarin iedereen dezelfde kansen heeft. Maar Lauria is ook alert op de betrokkenheid van de inwoners: “Stel mensen dan ook actief in de gelegenheid om hun inbreng te geven.”

Geef cliënt echt een stem

Het nieuwe college wil de “ongelijkheid in gezondheid” aanpakken. Cliëntenbelang pleit ervoor om direct de cliënten zélf daarbij te betrekken. Ervaringsdeskundigen kunnen uitstekend meedenken over de inrichting van de wijkgerichte zorg en het verbeteren van de toegang tot de zorg in het algemeen. De norm die de gemeente stelt aan de toekenning van huishoudelijke hulp komt vandaag de dag té vaak niet overeen met de zorgbehoefte van de cliënt. Daarbij zijn meer transparantie en maatwerk nodig.

Meer aandacht voor mantelzorger

Tevens deelt Cliëntenbelang de opvatting van dit college dat de grenzen van de verschillende wetten niet belemmerend mogen werken in de toekenning van zorg. Teveel overlap in regelingen en regeldrukte werpen alleen maar extra barrières op en kosten cliënt en verzorger veel tijd. Ook daar moet naar gekeken worden, vindt Deborah Lauria. Tenslotte moet er aandacht komen voor de mantelzorger. Deze wordt zwaar belast. Vormen van respijtzorg, waardoor de mantelzorger even ontlast wordt, verdienen de nodige aandacht van de gemeente.

Inclusie

Cliëntenbelang pleit met dit college voor een inclusieve samenleving, waarin de stad en haar faciliteiten ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De inclusie-agenda dient te worden aangescherpt, met meer concrete aandacht voor de toegang van faciliteiten. Zo is het openbaar vervoer in de stad nog steeds niet toegankelijk voor iedereen. Cliëntenbelang pleit voor meer trainingen van de medewerkers van het GVB in de omgang met en bejegening van mensen met een beperking. Ook werk en onderwijs moeten beter toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, zodat zij gelijke kansen krijgen. In Nederland heeft nu slechts minder dan een derde van de mensen met een beperking een baan.

Nieuwe woonvormen

Dit college staat voor een stad, waarin mensen met veel verschillende achtergronden samenleven. Dat lijkt het einde te betekenen van de gentrificatie in de stad die al langer aan de gang is. Om geschikte huisvesting te kunnen realiseren voor de grote verscheidenheid aan mensen die de stad kent, denkt Lauria ook aan nieuwe woonvormen, waarin plaats is voor bewoners met verschillende achtergronden, en aandacht voor hun behoeften en wensen. De directe betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij de woonplannen is een belangrijke voorwaarde voor het vinden van de juiste woonvormen. Zo heeft iemand die minder valide is, andere woonbehoeften dan een alleenstaande moeder met kinderen. “Regel de behoeften van mensen in aan de voorkant van het traject. Zo voorkom je dure reparaties van aanpassingen van woningen achteraf” , aldus Lauria.

Bron: Cliëntenbelang Amsterdam

Iedere jongere heeft recht op een JIM