Apeldoorn komt met nieuwe aanpak om verwarde personen te helpen

De gemeente Apeldoorn heeft vanaf komend najaar een meldpunt dat 24 uur per dag te bereiken is voor mensen die verward gedrag signaleren. Via dit meldpunt wordt de juiste professionele zorg ingeschakeld. Daarnaast komt de gemeente met een nieuw systeem dat begeleiders en zorgverleners kunnen gebruiken bij digitale informatie-uitwisseling over een cliënt. Dat meldt de Stentor.

Hoewel de aanpak van de gemeente niet garandeert dat er nooit meer een incident plaatsvindt, is het wel de bedoeling dat het aantal incidenten hierdoor flink terugdringt. En dat is hard nodig want de landelijke verwarde personenproblematiek is de afgelopen jaren flink toegenomen en verward gedrag zorgt voor onrust en overlast in de wijk.

Bron: Nationale Zorggids

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling