Arnhem investeert in ontwikkeling peuters

Vanaf 1 januari 2017 kunnen alle Arnhemse peuters vanaf 2 jaar naar de kinderopvang. Daar kunnen ze gebruik maken van 12 uur opvang per week. De gemeente trekt daar jaarlijks 8 ton voor uit. Met het aantal uren dat kinderen vanaf 2 jaar naar de opvang kunnen loopt Arnhem voorop in Nederland.

Onderwijswethouder Ron König is trots: “Met dit besluit maken we het mogelijk dat alle peuters in Arnhem zich al spelenderwijs kunnen voorbereiden op school. Hiermee lopen we ruim voor op de plannen van minister Asscher die het ontwikkelrecht van peuters in 2020 geregeld wil hebben. We komen met de uitbreiding van het aantal uren dicht in de buurt van een adviesrapport van de SER waarin werd gepleit voor 18 uur opvang per week. Bovendien versnellen we een afspraak uit ons eigen coalitieakkoord door in plaats van in september 2017 al in januari 2017 deze mogelijkheid te bieden.”

Ontwikkeling
In de leeftijd van 2 tot 5 maken kinderen grote stappen door in hun ontwikkeling. In die periode wordt ook duidelijk of een kind eventueel meer of minder aandacht behoeft. Het is dan van belang om die kinderen tijdig en goed in beeld te hebben.

Betaalbaar
Om de zes extra uren peuteropvang opvang betaalbaar te houden voor mensen met lage inkomens gaat de gemeente deze zes extra uren gratis aanbieden. Overigens krijgen mensen in Arnhem die beschikken over een Gelrepas (huishoudens met een een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm) al korting op de eerste zes uur.

Campagne
Om ouders van peuters te wijzen op de verruiming van het aanbod voor kinderopvang zal de gemeente in samenwerking met partners uit het veld in het najaar een campagne starten.

Uitgelicht

Hoe krijg je goede contacten met ouders?  Wat is er nodig om de opgroeiomgeving van peuters te verbeteren en het leerresultaat te vergroten? En wat kun jij doen om van ouders partners te maken. Tijdens de training Ouders als partner krijg je antwoord op deze en andere vragen.

Iedere jongere heeft recht op een JIM