Autisme vriendelijk wonen

Bij het onderwerp wonen met autisme wordt vaak nog gedacht vanuit de zorgvraag, en is het wonen secundair. De woning is immers iemand basis, van daaruit geeft iemand zijn leven vorm. In je woning kom je thuis én wil je je thuis voelen. Dat geldt ook voor volwassenen met autisme.

De brochure Autisme Vriendelijk Wonen biedt u een handvat bij uw bouw- of verbouwplannen wanneer volwassenen met autisme uw doelgroep zijn of wanneer u zich op deze doelgroep wilt gaan richten. U beschikt bijvoorbeeld over een pand of locatie en zoekt daarvoor geschikte bewoners. Of uw gemeente wil extra aandacht geven aan het zelfstandig wonen van mensen met een beperking.Daarnaast is de brochure een hulpmiddel voor volwassenen met autisme die het onderwerp wonen in hun eigen sociale netwerk willen bespreken. Ook voor hen die hun eigen woonwensen willen vormgeven kan deze brochure als uitgangspunt dienen.

Bron: PAS Nederland

Uitgelicht

Mensen met autisme en hun netwerk ondersteunen op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Waardoor zij naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving. Maar hoe herken je dat, autisme? Wat zijn de kenmerken? En hoe ga je daar mee om? Met de basiscursus Autisme van MEEK2 kan je dat leren.

Iedere jongere heeft recht op een JIM