Beter schooladvies dankzij consulent jonge risicokinderen

Consulenten jonge risico kinderen (CJRK) zijn experts op het gebied van onderwijs aan jonge kinderen en geven advies aan ouders, scholen en professionals. Friesland zet ze in, omdat een doorstroom van peuters richting onderwijs niet altijd vanzelfsprekend is.

De overdracht van zorgkinderen in de voorschoolse periode verloopt niet altijd goed en daarmee is er een groot risico op uitval. De behoefte aan multidisciplinair overleg over de vraag van een zorg/risicokind op het gebied van onderwijs en zorg is dan groot.

CJRK’s

In Friesland werken in verschillende regio’s sinds enkele jaren consulenten jonge risico kinderen (CJRK’s). Zij zijn experts op het gebied van onderwijs aan jonge kinderen en geven advies aan ouders, scholen, professionals, daar waar een overgang naar onderwijs niet vanzelfsprekend is. Deze functionarissen participeren in de multidisciplinaire Integrale-Vroeghulpteams in Friesland. Op deze manier versterkt de onderwijsexpertise de Vroeghulp.

Advies

In Friesland krijgen alle voorschoolse zorgkinderen met een dagbestedingsvraag een goed onderbouwd school- of dagbestedingsadvies. Dit is zorgvuldig besproken met ouders en school of zorgaanbieder. Voorschoolse zorgkinderen met een onderwijsvraag krijgen een advies, waarin zeer genuanceerd is aangegeven wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is van het kind. Hiermee worden ‘misplaatsingen’ voorkomen.

Samenwerking

De CJRK werkt intensief samen met de casemanagers (werkzaam in wijk,-en gebiedsteams) van Vroeghulp. De casemanager is de vaste contactpersoon tussen ouder(s) en het Vroeghulpteam. De casemanager is meestal al betrokken bij het gezin doordat deze op huisbezoek is geweest en de hulpvragen heeft geïnventariseerd.

Bron: VNG

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling