Checklist autisme als graadmeter beschikbaar

Hoe goed is uw school uitgerust om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te ondersteunen? De nieuwe checklist ‘autisme als graadmeter’ helpt u op weg.

De checklist geeft inzicht in waar mogelijkheden liggen om nog beter in te spelen op ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen en geeft tips om hiermee aan de slag te gaan. Het is een hulpmiddel om na te denken en in gesprek te gaan over de mate waarin uw school passend onderwijs voor leerlingen (met autisme) stimuleert op het gebied van: beleid, cultuur, toegang, instroom en doorstroom, zorg en ondersteuning en verzuim.

Autisme als graadmeter
Leerlingen met autisme zijn een goede graadmeter voor hoe passend het onderwijs is voor alle leerlingen. Kinderen en jongeren met autisme volgen niet het ‘standaard’ ontwikkelpatroon. Ze hebben ook niet allemaal een diagnose. Op cognitief gebied kunnen ze voorlopen en terwijl ze tegelijkertijd op sociaal gebied achterlopen op leeftijdsgenoten.

Het is belangrijk om in ieder geval te herkennen en erkennen wanneer sprake is van zo’n ‘disharmonische ontwikkeling’. Zo kun je met maatwerk aansluiten bij waar een leerling is in zijn ontwikkeling en kan de leerling zich blijvend ontwikkelen. Een school die in staat is om in te spelen op de gevarieerde onderwijsbehoefte van leerlingen met autisme, biedt naar verwachting ook passend onderwijs aan andere leerlingen, met of zonder extra ondersteuningsbehoefte).

Meerwaarde autismevriendelijke school
Op een autismevriendelijke school mag iedereen zichzelf zijn. Individuele kwetsbaarheden van leerlingen mogen er zijn en de interesses en kwaliteiten van de leerling worden optimaal benut. Een autismevriendelijke school laat iedere leerling zich in eigen tempo en volgorde ontwikkelen en zoekt gezamenlijk naar praktische oplossingen. Het uitgangspunt is dat iedereen verschillend is en dat diversiteit meerwaarde biedt voor de school en de samenleving.

Geïnteresseerd?
Wilt u beter leren omgaan met autistische leerlingen? Volg dan de training Omgaan met verschillen in de klas. Ans de Haas vertelt u graag meer over de mogelijkheden. U kunt Ans bereiken op 06 212 044 12 of ans.dehaas@meek2.nl.

Factsheet familiegroepsplan beschikbaar