Cliëntondersteuning: inventarisatie van verschijningsvormen

Cliëntondersteuning gaat om het versterken van zelfregie van inwoners. Hoe bied je het goed aan en hoe zorg je bijvoorbeeld voor een goede samenwerking tussen formele en informele cliëntondersteuners? Movisie en de VNG lieten dit onderzoeken in 29 gemeenten.

Het resultaat, ‘Onafhankelijke cliëntondersteuning: een invenarisatie’, biedt een doorsnede uit de praktijk van cliëntondersteuning in het sociaal domein. Zowel beleid als praktijk komen aan bod, inclusief knelpunten en aanbevelingen.

Impuls aan samenwerking
De publicatie kan helpen om het gesprek op gang te brengen tussen de gemeente en cliëntenorganisaties. Dit kan het denken scherpen over de positionering van cliëntondersteuning ten opzichte van ‘de toegang’ en een impuls geven aan de onderlinge samenwerking.

Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje