De Springplank

Na ruim 11 jaar opgetreden te zijn als manager van MEE, heb ik tegenwoordig wat uit te leggen als ik mijn nieuwe visitekaartje overhandig. MEEK2 staat erop, wat je uitspreekt als MakeTwo.

Nieuw
Binnen MEEK2 hebben de trainers van zowel MEE als K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd, die zich bezig hielden met trainingen aan professionals binnen het jeugddomein, elkaar gevonden. Het is een zelfstandige BV, losgekoppeld van de moederbedrijven MEE Plus Groep en K2. Aan dit bedrijf geef ik sinds begin 2015 leiding.

Met dezelfde energie
Daarom in deze eerste blog een introductie van mezelf: Ans de Haas, 59 jaar, geboren in Bergen op Zoom (met carnaval ben ik er altijd te vinden) en al vele jaren woonachtig in Den Bosch. Na de Sociale Academie in Den Bosch heb ik verschillende managementopleidingen gevolgd. En dat alles ten behoeve van mijn werk, dat altijd een relatie had en heeft met de sociale kant van de samenleving; van hulpverlener bij jeugdzorg tot manager bij MEE. Bij MEE Plus heb ik een pioniersrol vervuld in het opzetten van bedrijfsmatige activiteiten. Dat is de basis geweest – voor mij de springplank – naar MEEK2. Al mijn talenten, energie en kwaliteiten komen hier samen. Het voelt als een eigen bedrijf, met alle daarbij behorende ups en downs.

Op eigen manier
Op mijn visitekaartje staat ook: ‘slaat bruggen en verbindt’.  Dat staat er niet zomaar, want dat is de essentie van wie ik ben. Dat deed ik namelijk op het schoolplein al en is al jaren ook mijn manier van werken. Het verbinden doe ik niet alleen binnen het bedrijf –  het bij elkaar brengen van diverse trainers met diverse achtergronden – , maar ook extern; de vragen van de klant verbinden met de juiste trainers en het juiste programma.

Op mijn visitekaartje staat ook: ‘slaat bruggen en verbindt’.  Dat staat er niet zomaar, want dat is de essentie van wie ik ben.

Werken aan beweging
Wat is eigenlijk ons doel? Wij willen met onze  trainingen en opleidingen de mensen die in de praktijk het werk moeten uitvoeren – de professionals – een dosis extra bagage meegeven om goed in te kunnen spelen op alle veranderingen binnen zorg en welzijn, de jeugdhulp en het onderwijs. In feite trainen wij ze in het verbreden van hun kennis en het versterken van hun talenten. De beweging die van professionals anno nu wordt gevraagd, begint uiteraard al bij ons als aanbieder van de trainingen. Wij willen een bedrijf zijn dat zelf continue in beweging is en kijkt wat wenselijk, nodig, nuttig en noodzakelijk is.

Samenwerken, om te schitteren
Onze aandacht zal in  2016  gaan naar het  toepasbaar maken van onze bestaande producten en het  blijven ontwikkelen van nieuwe producten. We gaan dit doen in samenwerking met de professionals in het werkveld. Wat hebben zij nodig om te schitteren als professional? Wat hebben de samengestelde sociale teams nodig om optimaal te kunnen samenwerken en hoe kunnen coördinatoren en managers  hun medewerkers faciliteren?

In het eerste kwartaal van 2016 willen wij u laten kennismaken met

De leergang Krachtgericht werken vanuit een oplossingsgericht netwerk-perspectief
Een integrale leergang voor professionals die zich verder willen bekwamen in hun vak vanuit de verwachtingen en eisen van deze tijd. Toepasbaar binnen de kaders van de Wmo 2015  Welzijn en Hulpverlening Nieuwe Stijl (WHNS). Deze training start op maandag 15 februari 2016. Meld u nu aan.

Learning en development programma (IPP)
De leergang Learning- en development programma (IPP) is een cultuur verandertraject waarbij je je als leidinggevende, HR(D) adviseur of veranderaar richt op het werken vanuit talenten, persoonlijke drijfveren en een eigen portfolio.  In dit programma ga je aan de slag met het zelf vormgeven van een implementatietraject binnen jouw eigen organisatie van het Individueel Professioneel Profiel (IPP), een andere manier van organiseren rondom talent. Groepsdynamica, persoonlijke SWOT analyses en de impact voor jouw rol van leidinggevende naar veranderaar komen ook aanbod. Op vrijdag 12 februari 2016  bieden wij u een gratis workshop aan om kennis te maken met IPP. Meld u nu aan.

Ik wens u prettige feestdagen en een energieke sprong naar het nieuwe jaar.