Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

Coalitie Erbij, nationale coalitie tegen eenzaamheid, heeft een factsheet opgesteld met in acht items de actuele stand van zaken over eenzaamheid.

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De gevolgen van eenzaamheid kunnen groot zijn. Eenzaamheid brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, kan leiden tot minder meedoen in de samenleving en verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden.

Actuele ontwikkelingen vergroten het risico dat mensen met eenzaamheid te maken krijgen: dubbele vergrijzing, afbouw van de verzorgingsstaat en hoge eisen aan de kwaliteit van leven. Onder meer chronisch zieken en mensen met een beperking lopen daarbij risico.

Inhoud factsheet

In de factsheet leest u over de urgentie van het probleem, wat eenzaamheid is, oorzaken, gevolgen, risicofactoren, cijfers, hoe eenzaamheid te herkennen is en hoe het wordt tegengegaan. Ze is bedoeld als bondige kennismaking met het thema eenzaamheid voor vrijwilligers, medewerkers van maatschappelijke organisaties en bedrijven, beleidsmakers en geïnteresseerde burgers.

Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje