Eenzaamheid bestrijden

Weet u hoeveel mensen last hebben van eenzaamheid? In Nederland voelt bijna een half miljoen mensen zich eenzaam. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. Eenzaamheid leidt tot grote risico’s voor de gezondheid en een stijgend beroep op zorg. Sociale Netwerk Versterking helpt eenzaamheid te bestrijden.

Eenzaamheid, wat is dat?
Iedereen voelt zich wel eens eenzaam of alleen. Dat maakt iemand nog niet eenzaam. De meest gangbare definitie komt van professor Jenny de Jong Gierveldt: ‘Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.’

Verschillende soorten eenzaamheid
Er bestaan verschillende soorten eenzaamheid. Als iemand veel mensen om zich heen heeft, maar zich eenzaam voelt door het ontbreken van een hechte, emotionele band met anderen, spreken we van emotionele eenzaamheid. Er wordt gesproken van sociale eenzaamheid als je minder contact met andere mensen hebt dan je wenst. Het sociale netwerk schiet te tekort. En soms voelen mensen zich beiden. Dan wordt gesproken over gecombineerde eenzaamheid.

Actieplan eenzaamheid
In 2014 lanceerde staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met de Coalitie Erbij een actieplan om eenzaamheid terug te dringen. Een van de actiepunten is het beter delen van kennis over bestaande initiatieven om eenzaamheid te bestrijden.

Sociale Netwerk Versterking
Een van de manieren om eenzaamheid te bestrijden is Sociale Netwerk Versterking. Deze succesvolle methode gaat uit van de eigen kracht van ‘ eenzame’ mensen en hun omgeving.
In het leven van ‘eenzame’ mensen zijn beroepskrachten in wijkteams slechts passanten. Hierdoor bieden zij geen echte continuïteit. Familie, vrienden en buren staan dichter bij.
Met de Sociale Netwerk Versterking bereiken we dat ‘eenzame’ mensen en hun naasten zelf besluiten nemen, en plannen maken die passen bij hun behoeften, persoonlijke wensen, ambities en levenswijze.

Geïnteresseerd
Meer weten over hoe Sociale Netwerk Versterking bijdraagt aan de bestrijding van eenzaamheid? Neem dan contact op met Ans de Haas, 06 212 044 12 of ans.dehaas@meek2.nl.

Verslag Inspiratiebijeenkomst Sociale Netwerk Versterking